Ny ressursgruppe for brukermedvirkning i Midt-Norge

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling: I de senere år har det vokst fram et behov og et ønske om å styrke kunnskapsgrunnlaget og utdanningsnivået innen brukermedvirkning. Sammen med RIO, Mental Helse, LPP og A-Larm, har KBT dannet en ressursgruppe for brukermedvirkning. Innlegget Ny ressursgruppe for brukermedvirkning i Midt-Norge dukket først opp på KBT. Les mer…

Read More

Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling: I slutten av august kom rapporten Somatisk helse hos pasianter med alvorlig psykisk lidelse fra Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten). Hovedbudskapet i rapporten er blant annet at psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom. Innlegget Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom dukket først opp på KBT.…

Read More