KBT

  • KBT

Bli med på gratis forskningskurs

Cuneyt Guzey og Einar Vedul-Kjelsås - forskere ved AFFU og NTNU
Har du erfaring med å bruke psykisk helse- og/eller rustjenester? Bli med på kurset som gjør deg i stand til å bidra til at de viktige og riktige spørsmålene blir stilt i forskningen. les mer
  • KBT

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester Vi løfter brukerstemmen Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer i ... les mer
  • KBT

KBT Fagskole – Endelig er vi gang

Høsten 2019 fikk KBT godkjent en egen fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter på 60 studiepoeng. I høst kom vi endelig i gang med undervisningen. Ca 40 studenter skal lære om blant annet etikk, recovery ... les mer
  • KBT

Dagfinn Bjørgen

Stilling: Daglig lederTelefon: +47 404 13 567E-post:  dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no Arbeider med Evalueringer av tjenestetilbud og Bruker Spør Bruker-undersøkelser med fokus på hvordan brukernes ... les mer