Tid for å søke utdanning

Sosialt entreprenørskap og erfaringskonsulenter
Våren er tid for å søke utdanning. KBT Fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap og for erfaringskonsulenter. Utdanningene gir 60 studiepoeng hver, og kan tas heltid eller deltid. Ved opptak av nye studenter er realkompetansen (kompetanse du har opparbeidet deg gjennom jobb, livserfaring mm) viktig ved KBT Fagskole. Derfor søker man opptak gjennom skolens egne søknadsportal.  Les mer om utdanningene og opptak på kbtfagskole.no.
Samarbeid med Regionale Brukerstyre Sentrer – nå kan du få lokal oppfølging på Hamar og i Kristiansand
KBT Fagskole ligger i Trondheim. I samarbeid med de Regionale Brukerstyrte Sentrene ROM-Agder og Sagatun Recovery har studentene på utdanning for erfaringskonsulenter fra høsten mulighet til lokal oppfølging og oppmøte i Kristiansand og på Hamar. For å søke opptak til Hamar og Kristiansand må du være registrert bosatt i henholdsvis Innlandet og Agder. Agder har allerede hatt ett år med lokal campus, mens høsten 2024 er første gang med et desentralisert tilbud i Innlandet.
Studenter fra andre steder i landet søker på det vanlige studietilbudet med samlinger i Trondheim. Undervisningen foregår på nett med mulighet for fysisk oppmøte. Hver uke er det undervisning og webinar. I tillegg er det samlinger med mer intensiv undervisning 3 ganger per semester.
Skal ikke koste skjorta
Noen tror det er veldig dyrt å gå på fagskole, men det trenger det ikke være. Ved KBT Fagskole betaler du 600,- kroner i semesteret. Andre utgifter er kjøp av pensum (husk at mye går an å kjøpe brukt, eller kanskje låne) og eventuelt reise og opphold i forbindelse med samlinger.
Femte år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter
KBT Fagskole startet opp som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i 2020. Siden det første kullet med studenter på utdanning for erfaringskonsulenter har fagskolen hatt en stor utvikling. I dag er KBT Fagskole et eget AS, men fremdeles samlokalisert og ellers tett knyttet til KBT. I 2023 startet de første studentene på en ny utdanningsretning opp – nemlig sosialt entreprenørskap. I tillegg er KBT Fagskole knyttet opp mot en rekke små og store prosjekter og nettverk.
Erfaringskonsulentstudentene som starter opp til høsten blir altså det femte kullet i høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, og vi ser stadig stor interesse.
Ordinær søknadsfrist for utdanningene er 15. april. Det er likevel mulig å søke helt fram til 1. august. Om du søker etter 15. april, kommer du imidlertid automatisk på venteliste.

Read More

Kurs i Utendørsterapi – forebygging, behandling og mestring i naturen

Gjennomføring og praktisk informasjon
I løpet av høsten er det 3 samlinger som går over 2 dager. Første samling i september, andre samling i oktober og siste samling i desember.
Egenandelen for å være med på kursrekken kan variere, men utgangspunktet er 2500,-, inkl overnatting, mat og kurs. Reise må deltakere betale selv. Kursene holdes på Skallstuggu utenfor Levanger. Det ligger idyllisk til på høyfjellet ved foten av fjelltoppen Hårskallen.
Du trenger ikke noen forkunnskaper for å være med på kurset, men for å få kursbevis må du delta på minst 5 av 6 dager og det må planlegges og etableres et tilbud i utendørsterapi på din arbeidsplass eller i din organisasjon.

Read More

Visning av The Recovery Channel 16. april

Om regissøren Ellen Ugelstad
Ellen Ugelstad er en prisvinnende regissør som mottok en BFA i film i San Francisco, California. Ugelstads filmer strekker seg fra dokumentar til fiksjon og utforsker tematikk som normalitet og galskap, makt og avmakt, syk og frisk. Indian Summer, om hennes yngre bror som lever med schizofreni diagnose, ble nominert til International Young Talent Award på DOK Leipzig, og Nordic Dox Award på CPH:DOX og nominert til Gullruten for beste regi og dokumentar. Kortfilmen hennes Møterommet vant beste manus på den norske kortfilmfestivalen i 2017. I hybridfilmen Making Sense Together (2018) som nylig ble vist på Nasjonalmuseet, undersøkes forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien.

St. Giles Trust
Tidligere i vår ble vi kontaktet av en stiftelse i Wales og Storbritania, St. Giles Trust, som ønsket å komme på studiebesøk til oss i april. De kjente seg igjen i verdiene og arbeidet til KBT, og ønsker å hente inspirasjon til sitt videre arbeid. I april kommer det 5 ansatte og 4 personer med egenerfaring på besøk til KBT og KBT Fagskole, som vi vil fortelle mer om senere.

Ønsket samarbeid om filmvisning
Ikke lenge etter ble vi kontaktet av teamet rundt filmen the Recovery Channel (twentyone pictures), som ønsket samarbeid rundt en filmvisning etterfulgt av panelsamtale. Siden filmen er tekstet på engelsk, og de så for seg omtrent samme tidsrom som vi har besøk fra St. Giles, passet det dermed fint å kombinere filmvisning og studiebesøk.  En representant fra stiftelsen vil delta på panelsamtalen etter filmen, og samtalen vil derfor foregå på engelsk.
Vi ser frem til visningen av en sterk film. Om du befinner deg i Trondheim, håper vi å se deg i salen.

Read More

Møtte stortingspolitikere

Møtte politikere med engasjement for brukermedvirkning
I januar hadde KBT og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) samling i Oslo, hvor vi blant annet snakket om hvordan vi skal jobbe sammen det kommende året.
I tillegg fikk vi anledning til å ha møter med flere stortingspolitikere, som alle uttrykte engasjement for brukermedvirkning. I møtene snakket vi blant annet om hvordan kan bidra i løsningen av noen av utfordringene vi står foran de neste årene. Les mer om møtene på recoveryknutepunkt.no.

Read More

Lurer du på hva FACT ung er? – Ny kort film på napha.no

Brukermedvirkning har vært en selvfølgelig del av forarbeidet med å lage denne filmen, og FACT ung sitt nasjonale ungdomspanel hadde mange tanker og innspill på hvordan de ønsket at filmen skulle bli. Vi er skikkelig fornøyde med resultatet og håper at mange kommuner blir inspirert til å søke midler til å opprette FACT ung-team, og at filmen kan bidra til nødvendig informasjon til alle som er nysgjerrige på tilbudet.

Read More