KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

Ingenting om oss uten oss – et landsdekkende samarbeid for mer Recovery Konferansen Ingenting om oss uten oss er et resultat av et bredt samarbeid mellom organisasjoner over hele landet. I spissen står de Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. Over en periode på 10 år skal vi lage levende konferanser som kan bevege. Inspirere,…

Read More

Evaluering av Ilaveien Bosenter

KBT har fått i oppdrag å evaluere Ilaveien Bosenter i Fredrikstad. Senteret driftes av BlåKors, og er et botilbudfor rusavhengige som sogner til Fredrikstad kommune. Høsten  2021 gjennomfører vi Bruker Spør Bruker-intervju, både enkeltintervju og gruppeintervju. Vår oppgaveer å evaluere beboernes erfaringer med hvordan det er å bo ved Ilaveien Bosenter. Ansvarlige i KBT: Juni…

Read More