KBT

  • KBT

Inspirasjonswebinar 25.03.2021

To menn med gitar (bilde)
  Til tross for sterke anbefalinger, dokumentert effekt og gode brukererfaringer er det fortsatt få tilbud i de kommunale rus og psykisk helsetjenestene som inkluderer musikkorienterte praksiser. I dette ... les mer
  • KBT

Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer alle som er interessert i Recovery til en formiddag med faglig påfyll 20. april. Mange aktører er i gang med, eller ønsker å arbeide mer recoveryorientert. Det er ikke ... les mer