Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse (https://www.verdensdagen.no/). Vi som er medlemmer i Folkehelsealliansen i Tr…

Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse (https://www.verdensdagen.no/). Vi som er medlemmer i Folkehelsealliansen i Trøndelag (https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-trondelag/samarbeidspartnere-i-alliansen) samarbeider om å fremme kunnskap om god psykiske helse (https://sml.snl.no/psykisk_helse) i samfunnet. Vi bruker ABC-metoden (https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-trondelag/abc-metoden/) og sprer kunnskap om rådene A: gjør noe aktivt B: gjør noe sammen C: gjør noe meningsfullt. Det er en del…

Read More

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka – Recoveryknutepunkt

Recovery Knutepunkt De regionale brukerstyrte sentrene på Arendalsuka 2023 her er gjengen avbildet etter den felles panelsamtalen som ble arrangert på taket av Tyrili Arena Tilbakeblikk: Under Arendalsuka 2023 arrangerte RBS-ene debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser” (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Vårres Facebook-oppdateringer.

Read More