Agder | Psykisk helse og minoritetsmiljø

Illustrasjonsbilde

Bidrar til mer fokus på psykisk helse i minoritetsmiljø

Det Regionale Brukerstyrte Senteret ROM-Agder (ROM står for råd og muligheter) har god erfaring med å jobbe inn mot minoritetsmiljø. I mange år har de drevet med Kjøkkenpraten, en lavterskel møteplass, som etter hvert har vist seg nyttig å ha på flere språk. I Kjøkkenpraten, som er recoveryorientert, samles deltakere og deler erfaringer rundt tema i livet. Ved å delta på et slikt opplegg på sitt eget språk, har flere mennesker med minoritetsbakgrunn åpnet seg og snakket om følelser og psykisk helse - noe kanskje ikke alle er vant til.

Samarbeid med Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA)

I 2024 har ROM-Agder startet opp et samarbeidsprosjekt med FIDA. Hovedmålet med dette samarbeidet er å løfte tematikk om selvmord og selvskading i minoritetsmiljø i Agder samt å formidle håp og peke på at det er hjelp å få. Mange opplever skam rundt vonde følelser og selvskading.

Vanessa Poblete (bildet øverst i saken) er erfaringskonsulent i ROM-Agder, og jobber i tillegg i en prosjektstilling ved Sørlandet Sykehus for å legge opp til bedre hjelp for dem som selvskader eller har selvmordstanker. Hun leder prosjektarbeidet med FIDA, og er opptatt av å bidra til mer åpenhet.

Temamøte i moské

I mars holdt Poblete et temamøte i en moské i Kristiansand. Mange kvinner møtte opp, og Vanessa fortalte om hvor du kan få hjelp når du sliter, både fra frivillige organisasjoner og det offentlige hjelpeapparatet. I møtet var hun åpen som sin egne erfaring med psykisk helse-utfordringer.

Både informasjonen om hvor du kan få hjelp, og også om hva du kan gjøre selv for å få det bedre virket til å være nyttig for kvinnene Vanessa møtte. Dette er et godt eksempel på hvordan Regionale Brukerstyrte Senter kan bidra til foregygging og å spre kunnskap om recovery.

Du er ikke alene

"Du skal vite at du ikke er alene, og at det finnes mennesker med lignende livserfaringer du kan få hjelp fra" er budskapet til Vanessa.

 

Les mer på ROM-Agder sin nettside