Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan: Husk på ideell og frivillig sektor

Bilde av Dagfinn Bjørgen og Kårhild Husom Løken

16. mars deltok RBS-ene på høring av en ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Vi la vekt opå betydningen av et likeverdig samarbeid mellom det offentlige og ideell- og frivillig sektor for å løse framtidens helseutfordringer. Vi etterlyste også en større vektlegging av en recoveryorientert forståelse og praksis, som har fokus på ressurser, helse, livskvalitet, menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap.

Read More