Arbeid og helse i et recoveryperspektiv

Tekstplakat - Barbara Stenvall

Alenemoren Barbara Stenvall ble ung ufør før fylte 30, og hadde lite håp for framtiden. Da hun flyttet til Bodø, fikk hun likevel jobb. Det låste opp et potensial i henne. Nå studerer hun sosiologi, og jobber 60%.

I september kommer Barbara Stenvall til Gardermoen sammen med flere av kollegaene hennes ved KAPH, Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset.

Erfaringsbasen i nord

Barbara er prosjektleder for erfaringsbasen som hun har jobbet med siden høsten 2020. “Jeg fikk en fiks idé om at dette ville jeg gjøre”, sier Barbara. Erfaringsbasen kartlegger og tilrettelegger for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. De har laget et erfaringsnettverk i Nord-Norge, som de har begynt å digitalisere. De har en arbeidsgruppe bestående av erfaringskonsulenter som jobber med å kartlegge hva erfaringskonsulentene i nord har behov for.

Erfaringskonsulenter med bred erfaring

Mange erfaringskonsulenter er alene om rollen sin på arbeidsplassen, det viser blant annet erfaringskonsulentundersøkelsen. På KAPH derimot, er det ansatt 3 erfaringskonsulenter, som til sammen har bred erfaring. “Vi gjør hverandre gode, og gir hverandre støtte.”, sier Barbara.

To av disse vil være med på scenen den 6. september. Der kan vi i følge Barbara vente oss en engasjert gjeng som presenterer ting de brenner for. De ønsker å formidle ting slik at både fagfolk og mannen i gata forstår det. “Det er noe med å være en erfaringskonsulent, at du skal kunne bli forstått av alle”, sier hun.

 

Mange muligheter for erfaringskonsulentene ved KAPH

“Erfaringskonsulentene ved KAPH har mange ulike roller, og blir integrert på alle vis”, sier Stenvall. De får være med på det de ønsker ved KAPH, og det som kan være nyttig for dem. “Vi er med på driftsmøter, fagdager og forskning – vi er en del av alt som skjer på KAPH! Og vi blir oppmuntret til å prøve nye ting”. I tillegg er det en fast erfaringskonsulent i metodeveiledning ved IPS.

Barbara opplever at innspillene de kommer med blir satt pris på. “Jeg har hørt at andre erfaringskonsulenter ikke blir inkludert, men her på KAPH blir vi det!”. Hun opplever også at KAPH setter veldig stor pris på erfaringskonsulentene og erfaringskompetansen de bidrar med.

 

Bilde av Alexandra Silbermann
Trond Esp (bilde)

Ved KAPH jobber det flere erfaringskonsulenter, og til sammen har de bred kunnskap og kompetanse. Både Alexandra Silbermann og Trond Esp kommer til den nasjonale konferansen for Recovery sammen med Barbara. De har også med seg lederen sin, Beate Brinchmann.

Et menneske er aldri bare sykt

Gjengen fra Nordlandssykehuset blir både å se i plenumsalen og på et miniseminar i september. På miniseminaret vier de tiden til hvordan de jobber med medforskning. På plenumsforedraget vil de blant annet snakke om viktigheten av det å komme i arbeid. Hvor viktig jobb er, varierer fra person til person. Vi har alle ulike utgangspunkt. “Et menneske er aldri bare sykt – der viktig å få lov til å være syk, men også frisk. Du kan ha gode perioder, og da er det viktig å få bli sett som det mennesket du er, og ikke den syke”, sier Barbara.

 

Individuell jobbstøtte

Det finnes ingen egen suksessoppskrift for å få folk ut i jobb, og det er kanskje derfor det heter individuell jobbstøtte. Barbara har likevel erfart at det å bruke god tid, og etablere gode relasjoner er viktig. I IPS er det jobbsøkeren som styrer, og det er ingen tidsbegrensninger. I andre sammenhenger kan du oppleve at dersom du ikke dukker opp én gang, så får du ikke komme igjen. Slik er det ikke med IPS.

Det er også jobbsøkeren selv som bestemmer når hen ikke trenger det mer. “Det er i gode relasjoner man kan få ut informasjon som er viktig. Vi kan bidra til å finne en jobb som folk kan gjøre og vil stå i, ut fra deres forutsetninger”, sier Barbara.

Recovery og IPS

Selv om de ikke bruker begrepet recovery til jobbsøkerne som får individuell jobbstøtte, så er måten de jobber på recovery-orientert. Stenvall beskriver det slik:

“Det er de som skal få lov til å bestemme, og kjenne på hva de kan og ikke kan. Ingen legger føringer på hva de mener de skal gjøre. Vi utforsker sammen med dem. Det er de som sitter i sine sko. Det er jobbsøkeren som skal få lov til å finne den jobben de har lyst på - det er recoveryperspektivet.

Det er noe med å gi tilbake kontrollen til de som skal søke. De er vant til at leger og spesialister forteller hva som er bra for dem. At ve spør hva folk ønsker og trenger – ikke alle har vært vant til å få det spørsmålet. Et lite spørsmål, men det har en stor kraft i seg!

Det ligger i måten vi jobber og møter jobbsøkerne på, selv om vi ikke snakker bevisst om at vi jobber med recovery.”