Workshop 2020 – Bredt samarbeid om å skape en nasjonal konferanse for Recovery

Gruppe på workshop (bilde)

De regionale brukerstyrte sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA har gått sammen om å skape en nasjonal konferanse for Recovery. Ideen springer ut fra samarbeidet mellom de regionale brukerstyrte sentrene i arbeidet med «Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå» i 2017-2019. Samarbeidet avdekket et behov for å skape en bred allianse, skal vi lykkes med…

Read More