«Etter 2. og 3 kursdag, så kjente jeg at det skjedde en endring på innsiden.»

Logo - Sagatun Recovery

Selvstyrkingskurset i regi av Verktøykassa for Brukermedvirkning på Sagatun Recoveryskole har som mål å styrke enkelt mennesket gjennom å ha fokus på temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og Recovery. Det handler å om å starte gode bevisstgjøringsprosesser gjennom refleksjoner, øvelser og teori om de ulike temaene. Det er kursdeltakerne som har hovedrollen i kurset, vi…

Read More

«Jeg fikk en aha opplevelse. Jeg kjente meg mye igjen i det som kom fram disse dagene»

Logo - Sagatun Recovery

Dette var et av utsagnene som kom frem på dette selvstyrkingskurset vi gjennomførte på  Havang i Lillehammer. Selvstyrkingskurset til verktøykassen for brukermedvirkning har som mål å styrke enkeltmennesket. Det handler om å gi hverdagsverktøy til den enkelte kursdeltaker, klare å starte gode prosesser, og bevisstgjøringer gjennom refleksjoner, øvelser og teori. Temaene vi har fokus på…

Read More

Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan: Husk på ideell og frivillig sektor

Logo - Sagatun Recovery

1. mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten, og presenterer virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) ser med glede at meldingen har psykisk helse og rusfeltet som et gjennomgående prioritert område. Samtidig savner vi at den tredje sektor blir inkludert når vi snakker om samhandling.…

Read More

«Sammen er dere dynamitt»

Logo - Sagatun Recovery

Dette var en av utsagnene som kom frem, av Anne Lise Bakken, etter kveldens åpne møte i Hamar rådhus, i regi av Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, i samarbeid med Sagatun Recovery, 12. mars.

Read More

«Jeg er ikke alene!»

Logo - Sagatun Recovery

Dette utsagnet fra en av deltakerne på årets første selvstyrkingskurs er betegnende for kursets betydning for deltakerne. På vegen mot et mer meningsfullt og godt liv, ga selvstyrkingskurset «verktøy, kunnskaper og håp» å ta med seg i sekken videre.

Read More

«Å bryte den onde sirkelen»

Logo - Sagatun Recovery

Den 5. februar fikk Sagatun besøk av Kari Elisabeth Kaski som sitter i Finanskomiteen på Stortinget og er SV sin finanspolitiske talsperson. Med seg hadde hun nyvalgt leder i Hamar SV Bulent Dogani og kommunestyrerepresentant Camilla Øien. De kom for å høre om det regionale tilbudet på Sagatun Recovery.

Read More

Fagmesse Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet

Logo - Sagatun Recovery

Stine Bekkemellem og Mariann Haukland fra Sagatun Recovery var en flere virksomheter som via ZOOM deltok på fagmesse i Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet 15.01.24. De ulike virksomhetene fikk digitale rom og grupper på 5-6 studenter som intervjuet oss, vi hadde 6 grupper som interjuvet oss. Det var mange gode spørsmål og studenter som…

Read More