PÅRØRENDEDAGEN 2022 Bikuben RBS gratulerer alle pårørende med pårørendedagen. Pårørendedagen handler om å markere og hedre den…

PÅRØRENDEDAGEN 2022 Bikuben RBS gratulerer alle pårørende med pårørendedagen. Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes! (Feed…

Read More