Brukermedvirkning som forskningsverktøy

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

I 2021 ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe med nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Arbeidsutvalget jobber nå med en nettverkskonferanse 3.-4. mars 2025.  På bildet: Gunn-Marit Uverud, Monica Strand, Rune Lundquist, Gunhild Salvesen, Ann-Mari Lofthus og Dagfinn Bjørgen.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.