Å møte andre som forstår gir styrke og en visshet om at man ikke er alene. Et meningsfylt liv med opplevelse av egenverd og mest…

Å møte andre som forstår gir styrke og en visshet om at man ikke er alene. Et meningsfylt liv med opplevelse av egenverd og mestring er jo grunnleggende menneskerettigheter. Noen opplever nå økende utfordringer i økonomi, ensomhet og et ikke inkluderende samfunn. For noen kan også tiden vi nå går inn gi følelser som savn…

Read More