Digitalt seminar om barn og unges psykiske helse 14. juni

Bilde av skoleelever som går bortover en gang og Teksten: Digitalt seminar 14. juni klokken 11-12.30.Barn og unges psykiske helse - hvordan sikre en skole som er i stand til å hjelpe?

Barn og unges psykiske helse  - hvordan sikre en skole som er i stand til å hjelpe? Det er temaet på det digitale seminaret fredag 14. juni klokken 11-12.30. Seminaret er gratis og krever ingen påmelding. Koble deg på møtet ved å følge lenken til Zoom-arrangementet. Bruk passordet 247091. Møte-id: 870 7921 6328

Hva kan politikerne gjøre, og hva med skolene?

I følge folkehelserapporten er psykiske plager og lidelser vanlig blant barn og unge. Andelen jenter i alderen 13-24 år som rapporterer psykiske plager som stress og bekymring har økt de siste tiårene. Også andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten har økt de siste ti årene, i følge den samme rapporten.

Hvordan kan politikere, lokalt og nasjonalt, møte den økende andelen unge som sliter, og hvilken rolle spiller skolen? Seminaret består av innledninger fra Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter og Statsforvalteren, samt en politisk debatt.