Hva er det med Sandnes og Recovery?

Tekstplakat: Hva er det med Sandnes og Reovery?
Hva er det med Sandnes og Recovery? Det skal Bente Lyse, Trude Lønning, Elisabeth Høyland og Pål Berger forsøke å svare på under Ingenting om oss uten oss i september.

“I mestringsenheten i Sandnes kommune jobber vi for at alt vi gjør skal være recoverystøttende og for å utvikle og samskape tilbud som innbyggerne ønsker. Dette har tatt både tid og innsats, samtidig som det er givende å se resultatene.”

 

Jæren er sterkt representert på den første nasjonale konferansen for Recovery, som endelig kan avholdes 6.-7.september 2022. Så hva er det egentlig med Jæren generelt, og Sandnes spesielt – og Recovery? Det skal Pål Berger, Trude Lønning, Bente Lyse og Elisabeth Høyland forsøke å svare på i september. Men først: Hvem er de?

 

I Sandnes tror de på meningsfulle liv på tross av helseutfordringer

“Vi representerer mestringsenheten i Sandnes kommune, som gir rus og psykisk helsehjelp til innbyggere over 18 år.

Mestringsenheten i Sandnes kommune har et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer. Vår tilnærming er at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av helseutfordringer. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, håp, identitet og mening i livet. Mestringsenheten består av 8 avdelinger og gir hjelp til omtrent 3000 innbyggere årlig.”

Erfaringsråd for bedre tjenester

“Erfaringsrådet er en avgjørende del av mestringsenhetens recoverysatsing, og bidrar til å styrke vårt samarbeid med innbyggere og pårørende innen psykisk helse og rus. Formålet til rådet er å drøfte saker som angår mestringsenhetens målgruppe og tjenester, legge til rette for diskusjoner og innhente tilbakemeldinger som vi bruker i kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre.

Dette arbeidet gjøres systematisk gjennom fire årlige møter med fastsatte tema. I erfaringsrådet inngår en fast representant, og en vararepresentant, fra alle bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse eller rusfeltet i Sandnes. Øvrige medlemmer består av erfaringskonsulenter i Mestringsenheten, virksomhetsleder, leder og to representanter fra avdelingene.”

Mennesker med rusmiddelavhengighet er også vanlige mennesker

Pål Berger er ikke ansatt i Sandes kommune, men har deltatt i erfaringsrådet og ulike prosjekter. Han jobber til daglig i Blå Kors steg for steg.

“Jeg har egenerfaring innen rus, og har arbeidet i feltet i 14 år, i brukerorganisasjoner, som erfaringskonsulent, forsker, foredragsholder, kursleder og nå i Blå Kors steg for steg. Jeg kom i kontakt med Sandnes i forbindelse med prosjektet «Sammen Om» da jeg ble prosjektleder. 14 år siden. Og har fått fulgt Sandnes i hele prosessen gjennom deltagelse i erfaringsråd, deltagelse i prosjekter og uformelt samarbeid.

Mitt viktigste budskap er at vi begynner å se på mennesker med rusmiddelavhengighet som vanlige mennesker med en utfordring/sykdom eller lignende, og ikke som ei spesiell gruppe med spesielle mennesker.”

Bilde av Pål Berger

Hva skal til for å lykkes med recovery?

Gjengen fra Sandnes kommer til Gardermoen med et ønske om å lære av andre, og for å bidra med sine erfaringer: De har hatt en reise i å utvikle seg til å bli en recoverystøttende virksomhet. Om sine bidrag på konferansen, sier de:

 

“Dere kan forvente å høre om hva vi syns er viktig for å lykkes, jobbe systematisk og fremoverlent og hvorfor vi vurderer at recovery er viktig innen rus, avhengighet og psykisk helsearbeid.”

Når det kommer til hva andre kommuner kan lære av Sandnes, sier Berger: “Hvor viktig stemmen til mennesker med egenerfaring er, «den tause stemmen». Skal kommuner tilby gode tjenester, må de lytte til de som trenger tjenestene, hele veien.”

 

“Før og etter”

I Sandnes har de jobbet systematisk for å få en mer recoveryorientert tjeneste. Derfor lurer vi på, om de vet om innbyggerne har merket noen forskjell på tjenestene “før og etter”.

 

“I mestringsenheten i Sandnes kommune jobber vi for at alt vi gjør skal være recoverystøttende og for å utvikle og samskape tilbud som innbyggerne ønsker. Dette har tatt både tid og innsats, samtidig som det er givende å se resultatene.

Vi har gjennomført flere evalueringer og interne forskningsprosjekter som viser både innbyggeres og ansattes erfaringer med endringene. Dette vil vi fortelle mer om på konferansen!

Vi håper å formidle hvordan vi har oppnådd resultat og håper det kan være til hjelp og inspirasjon for andre kommuner.”

 

Alle mennesker har krav på å bli sett

Undertittelen på konferansen er menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse. På spørsmål om hvorfor dette er viktig å sette fokus på, svarer gjengen fra mestringsenheten i Sandnes kommune:

 

“Relasjonell velferd og samfunnsutvikling er viktig innen rus- og psykisk helsehjelp. Vi ønsker å være pådrivere for aktiv samfunnsdeltagelse og medborgerskap og vil dele våre tanker om dette.

Vi vil også vise til konkrete eksempler på tiltak vi har startet for å støtte denne utviklingen.”

 

Pål Berger skriver: “Disse er bygget på FN sin menneskerettighetskommisjon, og er universelle. Alle mennesker er en del av samfunnet, alle mennesker har krav på å bli sett, møtt og hørt og alle mennesker ha krav på å delta, på sin måte.” Når det kommer til hva de synes er viktig med en nasjonal konferanse for Recovery, svarer Berger: “Jeg synes vi burde ha fått et nasjonalt løft på recovery. Et løft hvor vi kan se på alle mennesker som individer med ressurser og muligheter.”

 

Ønsker å gi og få inspirasjon til videre utvikling

Til sist, er det noen spesielle gjengen fra Sandnes håper tar turen til Gardermoen 6.-7. september?

 

“Konferansen er viktig for å støtte fagmiljøer som ønsker å utvikle seg til å bli mer recoverystøttende, slik som oss! Å få inspirasjon til videre utvikling er viktig for oss alle, både de som nettopp har startet og de som har kommet len