HVORDAN LØSE FREMTIDENS UTFORDRINGER MED KNAPPE HELSERESSURSER? – Møt oss på Arendalsuka

Bilde til illustrasjon

Onsdag 16. august klokken 9.30 inviterer vi til debatt under Arendalsuka.
Møt oss på taket av Tyrili Arena, eller følg arrangementet via vimeo. Link: Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser? (vimeo.com)

 

Hvordan kan vi bygge en helsetjeneste som bidrar til økt inkludering, relasjonsbygging, selvbestemmelse, og en meningsfylt hverdag?

Knappe helseressurser i fremtiden vil kreve nye arbeidsmåter også innen psykisk helse og rus. Sentralt i forebyggende arbeid er at bruker i større grad blir deltagende i egen mestring og tilfriskning. Recoverytenkning utfordrer tjenestene på en annen måte, hvor psykiske helse og rusutfordringer blir mer sett i sammenheng med brukerens helhetlige liv.

Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi bygge en helsetjeneste som bidrar til økt inkludering, relasjonsbygging, selvbestemmelse, og en meningsfylt hverdag?

Dagens utfordringsbilde viser en økende grad av ensomhet, psykisk uhelse og rusutfordringer – spesielt blant unge. For å møte denne utfordringen kreves det at kommuner, frivillig sektor og lokalsamfunnet i større grad spiller på lag. Men hvordan får vi dette til i praksis?

De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle  hvordan de mener man best kan sikre at mennesker mestrer eget liv.  For å belyse tematikken vil også folk med pasient- og pårørendestemme bli invitert med i samtalen.

 

Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad.
Panel:
• Hans Inge Myrvold, stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet
• Kårhild Husom Løken, daglig leder for Sagatun Brukerstyrt Senter
• Mona Breding Lersveen, Styremedlem i ADHD Norge
• Anna Cecilie Jentoft, landstyreleder LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)

Er du ikke på Arendalsuka? Følg debatten direkte i videoen under