Hva brenner du for? – Vi vil høre hvordan du kan bidra til å skape en levende konferanse om menneskerettigheter og recovery

Tekstplakat medhovedtemafor Nasjonal Recoverykonferanse 2022

Invitasjon til å sende inn bidrag til Nasjonal konferanse for Recovery 2022

Send forslaget ditt til: abstract@kbtkompetanse.no

 

16. og 17. februar braker det løs! Da samles vi på Gardermoen på konferansen Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

Hensikten med konferansen er å bidra til styrket medvirkning, tydelig vektlegging av menneskerettigheter, medborgerskap og medbestemmelse samt økt forståelse for sosial og personlig recovery innen psykisk helse og rus.

For å oppfylle målet om deltakelse på alle nivå, må bruker-, pårørende-, fag-, forsknings- og kompetansemiljøer stå sammen og samarbeide med sentrale myndigheter, politikere og andre samfunnsaktører. Vi ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog, erfarings- og kunnskapsdeling.  Vi vil bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis i tråd med sentrale mål og føringer.

Hvordan vil DU bidra på konferansen?

Vi ønsker oss en levende konferanse som preges av deltagelse og medvirkning – hvor kultur, kunst og musikk også er sentrale elementer. Konferansen i 2022 har tre hovedtema. Vi ønsker å høre hvordan du kan bidra til å skape engasjement og dialog rundt ett av disse. Send oss et abstract/en kort prosjektskisse og fortell hva du ønsker å presentere på konferansen.

Hvert abstract må innpasses i et av hovedtemaene både med tittel, innhold og i hvilken form du/dere ønsker å presentere. Det kan være å snakke, lage en film, stand-up, dikt, plakat, musikk, appell og sang m.m. Bare fantasien setter grenser, og vi gleder oss til å høre hvordan du kan engasjere, kanskje provosere og inkludere konferansens deltakere med ditt bidrag. Du kan selvfølgelig sende inn flere forslag om du ønsker. Programkomiteen for konferansen vil vurdere alle bidragene og avgjør hvilke som kan delta.

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet

Send oss din idé innen 1. november!

 

Send ditt forslag til: abstract@kbtkompetanse.no

Frist for innsendelse: 1.november 2021.

Du vil få tilbakemelding innen 1. desember 2022.

Hvis du har spørsmål knyttet til denne utlysningen, kan du kontakte lederen for programkomiteen Bengt Karlsson på bengt.karlsson@kbtkompetanse.no