Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

Den nasjonale konferansen for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene), NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Les mer om konferansen.

E-læringskurs om recovery

På konferansen i 2023 presenterte NAPHA et nytt e-læringskurs om recovery. Kurset passer for ansatte og ledere i psykisk helse- og rustjenester, og også andre som ønsker å lære om Recovery og recoverystøtte. Kurset er gratis, og tilgjengelig på NAPHA sine nettsider.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Et meningsfylt liv for alle

Arbeidet i knutepunkt for recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene i Recovery (CHIME-modellen), som bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig:

 

Illustrasjonsfoto

Tilhørighet (connectedness)

Håp

Identitet

Mening i livet

Egenmakt (empowerment)

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recovery knutepunkt handler om å fremme deling av erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap.

Landsdekkende nettverk

Vi vet at mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr.

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et ledd i arbeidet med å skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Til arbeidet med konferansen har vi invitert og fått samarbeid med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

Felles saker

Illustrasjonsbilde

Agder | Psykisk helse og minoritetsmiljø

21/03/2024

Det Regionale Brukerstyrte Senteret ROM-Agder har god erfaring med å jobbe med psykisk helse-tematikk og minoritetsmiljø. I 2024 har de startet et samarbeidsprosjekt sammen med Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA)

Les mer

Sagatun

Logo - Sagatun Recovery

Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til 2024 – bli med på digitalt seminar 26. september 2023

07/08/2023

På grunn av økonomisk usikkerhet knyttet til arrangementet, ser vi oss dessverre nødt til å utsette den fysiske konferansen til 2024. Vi er godt fornøyde med programmet vi hadde satt i år, og kommer til å beholde så mye som mulig av det i 2024.
Webinar 26. september klokken 10-13

Les mer

Vårres

I dag er Mona og Lars Morten på Otterøy Skole på skolebesøk. Her gir vi litt informasjon til elever, ansatte og foreldre. Tuse…

10/04/2024

I dag er Mona og Lars Morten på Otterøy Skole på skolebesøk. Her gir vi litt informasjon til elever, ansatte og foreldre. Tusen takk til…

Les mer

ROM-Agder

KURS KALENDER – Påmelding :: ROM-Agder-2

10/04/2024

Sjekk ut vår kalender med kurs som fremmer Recovery. Velg kurset som interesserer deg og følg instruksjonene for å melde deg på. Alle kurs er…

Les mer

BIKUBEN

Slik kan Fact-modellen hjelpe ungdommer som sliter med rus og psykisk helse

12/04/2024

Bedre samordning av tjenester og langsiktig arbeid er viktig. (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Bikubens Facebook-oppdateringer.

Les mer

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd. Sagatun Recovery er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi tilbyr et sosialt og støttende fellesskap med aktiviteter, arbeid, kurs og kompetanseheving. Vi styrker brukere og pårørende og fremmer erfaringskunnskap i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter Nord-Norge holder til på Borkenes i Troms. Vårt hovedfokus er livsmestring, selvstyrkning, kurs kompetanseheving med mer.  Vi tilbyr også arbeidstrening og sosialt fellesskap for brukere og pårørende.

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT Fagskole, som tilbyr utdanningene Erfaringskonsulent og Sosialt entreprenørskap. Høsten 2019 åpnet Glimt recoverysenter.