Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Den nasjonale konferansen for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene), NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Les mer om konferansen.

 

 

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Et meningsfylt liv for alle

Arbeidet i knutepunkt for recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene i Recovery, som bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig:

Illustrasjonsfoto

Tilhørighet

Identitet

Håp

Egenmakt

Mening i livet

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recovery knutepunkt handler om å fremme deling av erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap.

Landsdekkende nettverk

Vi vet at mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr.

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et ledd i arbeidet med å skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Til arbeidet med konferansen har vi invitert og fått samarbeid med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

Felles saker

Bilde av en gruppe mennesker

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

29/08/2023

Tilbakeblikk: Under Arendalsuka 2023 arrangerte de Regionale Brukerstyrte Sentrene debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”

Les mer

Sagatun

Logo Sagatun (image)

Politisk debatt 26. oktober 2023

13/11/2023

Hovedtema for verdensdagen i år er «Vi trenger å høre til #lagplass». Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Recovery ønsket velkommen og satte fokus på ensomhet som den største folkehelseutfordringen. Hun påpekte hvor viktig møteplasser er for å motvirke ensomhet og fremme god livskvalitet. Musikerne Dan Viggen, Christina Viola Jacobsen og Jeanette Helleberg fra Sagatun ga oss en stemningsfull minikonsert.

Kårhild Husom Løken ledet oss igjennom kvelden.

Trond Martinsen, leder av Mental Helse Innlandet.

Jon Arne Frøyland, leder på Crux, sammen med en av brukerne på CRUX.

Det var innledninger om betydningen av Mental Helse, LPP, CRUX Hamartiltakene og Sagatun Recovery som viktige møteplasser for tilhørighet, livsmestring, god livskvalitet og det å føle seg betydningsfull.

LPP ved Kårhild viste til at LPP er en støtteforening for pårørende. LPP og Sagatun har mye samarbeid med bl.a pårørendekafe. Pårørende ønsker å være en ressurs, men pårørende har også ofte behov for ivaretakelse for sin egen del. Dette er viktig for å klare og være en ressurs.

Trond Martinsen, Mental Helse Innlandet, viste til tema for verdensdagen  #lagplass og sa at for han betyr det å inkludere de som er ensomme. Han sa at de beste lokallagene er de som har gode møteplasser og at her er det viktig med godt samarbeid med kommunene. 

Jon Arne Frøyland fra CRUX viste til CRUX Barm som et viktig etterverns tilbud, hvor man kan finne tilhørighet og et sted for aktivitet, arbeid et liv med innhold og mening. Med fra CRUX var Dag Frode som har en bakgrunn med rus, flere dommer og sittet i fengsel en rekke ganger. Han kom til CRUX Barm etter ett år i rusbehandling. Etter 1 år var Dag Frode med og startet BUA i 2020. Noe som har betydd alt for han. Dag Frode oppfordrer politikerne til å sørge for ettervern. «Vi kan ikke leve livene våre på offentlige arenaer».

Kårhild (Sagatun Recovery) Helsevesenet må sørge for behandling og en trygg bolig og noe og leve av. Så må vi i Ideell og frivillig sektor og et raust lokalsamfunn sørge for at vi har noe å leve for. Sagatun Recovery består av de tre avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter. Sagatun er et viktig lavterskeltilbud for aktivitet, arbeid, livsmestring og tilhørighet. Sagatun tilbyr ulike kurs og mestringstilbud både i Hamarregionen og i resten av Innlandet. Det er også et ressurssenter for brukermedvirkning, brukerstyring og tjenesteutvikling. For å bidra til god helse og livskvalitet trenger ideell og frivillig sektor et godt samarbeid med de offentlige tjenestene. Vi må ikke ses på som et supplement, men som en viktig del av det totale tjenestetilbudet. Vi trenger derfor et gjensidig og godt samarbeid på tvers. 

Momenter fra den politiske debatten:

Kirsti Hougen (Rødt). Vi må sørge for at folk har et verdig liv, så får de andre tingene komme etter hvert. Grunnlaget legges i barnehagen, hvor god helse legges på sikt. Vi har gode lavterskeltilbud som Sagatun og CRUX. Flere ganger har vi sagt at det må bli slutt på å komme med nedskjæringer på Sagatun. Slike tilbud må styrkes.

Liv Jerven (BBL) ensomhet er vår største helseutfordring, så det må legges til rette for møteplasser. Hvilke møteplasser som passer den enkelte, er individuelt. Jeg må skjønne hva som skjer i kommunene, den viktigste forebyggingen skjer ikke i helsevesenet. Vi har laget ny boligplan her er det viktig at ulike folk bor sammen.

Ole Midtun (SV). Vi er frustrerte over det vi har sett i psykiatrien i flere år, flere får ikke hjelp når de trenger det. Det hjelper lite å prate om det. Vi kan ikke si oss fornøyd med å sende folk ut til ingen ting. Noe av det viktigste vi kan gi dere er forutsigbarhet. Dere burde forvente av oss at vi gir dere det dere trenger. Noe av det viktigste vi kan gjøre i Hamar kommune er å redusere utenforskap. Vi har planbestemmelser at vi skal samarbeide med Ideell og frivillig sektor. Når vi snakker om å spare penger kan vi kutte pengene til Sagatun, men da vil vi få en utgift som er 10 ganger så stor.

Erling Behrens (AP).  Grunnlaget legges tidlig i livet. Vi må gi tidlig hjelp og god forebygging er det viktigste.  Samskaping er noe av det viktigste for å lykkes. Vi har også programfestet frivilligkoordinator på Hamar. Godt ettervern og møteplasser støttes. Vi må gi midler til de gode møteplassene. I dag har vi hørt gode eksempler på lavterskeltilbud. Vi må se menneskene.

Oppsummering ved Kårhild Husom Løken.

Takk til engasjerte politiker. Jeg har tro på at dette vil bli en god periode for Hamar. Vi har vært innom alt fra forebygging til ettervern. Har stor tro på dette. Det offentlige har ansvaret for å gi nødvendig og tilpasset behandling og tilgang til materielle ressurser. Politikerne må ta tak i det å vokse opp i fattige familier. Vi mennesker trenger også noe å leve for. Tilbud som kan gi mening og mestring, redusere ensomhet og gi tilhørighet og sosialt nettverk. Der spiller ideell og frivillig sektor en nøkkelrolle.

Tusen takk til Adrian Johannes Lorentsson, fungerende generalsekretær i Mental Helse Ungdom som ledet oss gjennom debatten. Han viste til at i en god debatt må en forstå hverandre i beste mening. Det vil vi absolutt si at politikerne gjorde i denne debatten. Takk til dere alle for et stort engasjement!

Dan og Jeanette underholdt.

Dan og Christina underholdt.

Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom ledet debatten, fra venstre; Kirsti Hougen, Rødt, Liv Jerven, By og bygdelista, Ole Midtthun, SV og Erling Behrens fra Ap.

Les mer

Vårres

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafle…

10/10/2023

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafler til alle som er innom🙂 (Feed…

Les mer

ROM-Agder

Photos from ROM-Agder’s post

29/11/2023

Venter på deg… Suppe for Sjelen …. (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Rom-Agders Facebook-oppdateringer.

Les mer

BIKUBEN

Ungdomssamling 24-26 november på Rivermont, rett utenfor Harstad for de mellom 16 og 25 år. Vil du være med? Ta kontakt.

09/11/2023

Ungdomssamling 24-26 november på Rivermont, rett utenfor Harstad for de mellom 16 og 25 år. Vil du være med? Ta kontakt. (Feed generated with FetchRSS)…

Les mer

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd. Sagatun Recovery er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi tilbyr et sosialt og støttende fellesskap med aktiviteter, arbeid, kurs og kompetanseheving. Vi styrker brukere og pårørende og fremmer erfaringskunnskap i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter Nord-Norge holder til på Borkenes i Troms. Vårt hovedfokus er livsmestring, selvstyrkning, kurs kompetanseheving med mer.  Vi tilbyr også arbeidstrening og sosialt fellesskap for brukere og pårørende.

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT Fagskole, som tilbyr utdanningene Erfaringskonsulent og Sosialt entreprenørskap. Høsten 2019 åpnet Glimt recoverysenter.