Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Den nasjonale konferansen for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene), NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Les mer om konferansen.

 

 

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Et meningsfylt liv for alle

Arbeidet i knutepunkt for recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene i Recovery, som bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig:

Illustrasjonsfoto

Tilhørighet

Identitet

Håp

Egenmakt

Mening i livet

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recovery knutepunkt handler om å fremme deling av erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap.

Landsdekkende nettverk

Vi vet at mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr.

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et ledd i arbeidet med å skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Til arbeidet med konferansen har vi invitert og fått samarbeid med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

Felles saker

Bilde av en gruppe mennesker

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

29/08/2023

Tilbakeblikk: Under Arendalsuka 2023 arrangerte de Regionale Brukerstyrte Sentrene debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”

Les mer

Sagatun

Logo Sagatun (image)

Verdensdagen for psykisk helse 10.10.23

01/11/2023

Det var en mørk og litt trist høstkveld utenfor, men en varm og fin atmosfære i Ankervillaen. Hovedtema for verdensdagen i år er «Vi trenger å høre til #lagplass». Det var innlegg om betydningen av Sagatun Brukerstyrt Senter og Mental Helse, som viktige møteplasser for tilhørighet og meningsfulle hverdagsliv. Geir Risbakken sang egne tekster og Synnøve Sakura Heggem holdt et vakkert foredrag om «Grundtvig og jeg.

Fortellingen om en berømt barnesang og psykisk ubalanse». Synnøve er blant annet prest og hun har skrevet en doktoravhandling om kjærlighetssynet i Grundtvigs salmer. Grundtvig var dansk og levde mellom 1783 og 1872. Han var historiker, pedagog, folkehøyskolenes far, mytolog, politiker, filosof og prest. Han var en kunnskapsrik og samfunnsengasjert person, men også en skjør person som flere ganger i løpet av sitt liv opplevde alvorlige depresjoner. Han har også skapt noen av verdens vakreste salmer, blant annet «Deilig er den himmel blå», som Synnøve fremførte på flygelet i Ankervillaen. Synnøve fortalte også om en periode i eget liv med depresjon og håpløshet, og hvordan dette har bidratt til at hun «kanskje forstår litt mer av mørkets makt midt i livet», som hun selv uttrykte det.

Grundtvig var opptatt av kjærlighet og lyst, – lyst til å leve livet og kjærlighet til menneskene rundt seg og til Gud. Grundtvig ledet en bevegelse som fremmet en frilynt og glad kristendom. De ville bort fra synd og skam og de ville også gi folk flest opplysning og kunnskap gjennom folkehøyskolene. Det var dette, miljøet på Sagatun var inspirert av. For å sitere Synnøve: «Deilig er jorden, synger vi med Grundtvigs venn Ingemann. Da sangen kom til Hamar gjennom folkene på Sagatun skapte den en revolusjon av optimisme og pågangsmot».

Et annet høydepunkt på kvelden var utdeling av Medmenneskeprisen, som i år gikk til Knut Johansen fra Ilseng. Dette var en godt bevart hemmelighet både for prisvinneren selv og for de fleste fremmøtte. Da prisvinneren ikke er så glad i oppmerksomhet knyttet til sin egen person, måtte det litt «vennskapelig luring» til for å få han til å komme, blant annet ved å få han til å tro at det var en annen person som skulle få prisen. Knuts venner klarte også å få «lurt inn» hans søster og svoger, uten at Knut selv oppdaget det. Overraskelsen var derfor stor for Knut da hans navn ble lest opp. Knut er en meget verdig kandidat til å få en slik pris. Det var Rune Lundquist som jobber på Sagatun og som er en god venn av Knut, som leste opp kriteriene for hvorfor Knut fikk prisen. Her refereres noen av punktene:

Årets vinner handler på eget initiativ og legger ned utallige timer i uegennyttig arbeid og støtte til andre.

Personen har en egen evne til å gi andre «det lille ekstra» i hverdagen.

Vinneren beskrives som raus, snill, beskjeden, humoristisk, rettferdig, rett fram. Ujålete, hjelpsom, glad i mennesker og alltid med godt humør og et smil på lur.

Vinneren er den naturlige «vaktmester» mange steder og beskrives som en «potet» som fikser det meste. Han hjelper til der han er, på Blaarud, på Sagatun og på Meierigården og han stiller opp for naboer, venner, familie og andre som trenger hjelp.

Hele hans vesen består i å hjelpe andre, – det være seg med bil, kjøring av møbler, flytteoppdrag, søplekjøring, gressklipping, vedhugging og elektrikeroppdrag for å nevne noe.

Vinneren holder på gode relasjoner og gir uttrykk for å være glad i folk.

Det finnes neppe en person som er blidere og mer omgjengelig enn årets vinner av Medmenneskeprisen. Så prisen til Knut Johansen fra Ilseng er vel fortjent, – det var hele forsamlingen enige om.

Mental Helse delte ut prisen og blomster til prisvinneren, og de delte ut blomster til alle som hadde bidratt for å lage en trivelig og vellykket markering av Verdensdagen for psykisk helse!

Saken er skrevet av Kårhild Husom Løken, som også ledet kveldens program.

Bildetekster: Hovedbilde øverst: Knut Johansen får utdelt medmenneskeprisen av Mental Helse.

Bildene under: Geir Risbakken sang egne tekster og Synnøve Sakura Heggem holdt et vakkert foredrag om «Grundtvig og jeg.

Bildet nederst er Kårhild Husom Løken.

Les mer

Vårres

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafle…

10/10/2023

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafler til alle som er innom🙂 (Feed…

Les mer

ROM-Agder

Photos from ROM-Agder’s post

29/11/2023

Venter på deg… Suppe for Sjelen …. (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Rom-Agders Facebook-oppdateringer.

Les mer

BIKUBEN

A post from Bikuben Regionalt Brukerstyrt senter

29/11/2023

(Feed generated with FetchRSS) Se flere av Bikubens Facebook-oppdateringer.

Les mer

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd. Sagatun Recovery er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi tilbyr et sosialt og støttende fellesskap med aktiviteter, arbeid, kurs og kompetanseheving. Vi styrker brukere og pårørende og fremmer erfaringskunnskap i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter Nord-Norge holder til på Borkenes i Troms. Vårt hovedfokus er livsmestring, selvstyrkning, kurs kompetanseheving med mer.  Vi tilbyr også arbeidstrening og sosialt fellesskap for brukere og pårørende.

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT Fagskole, som tilbyr utdanningene Erfaringskonsulent og Sosialt entreprenørskap. Høsten 2019 åpnet Glimt recoverysenter.