Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Program 2023 (digitalt arrangement)

26. september klokken 10-13 er det duket for et digitalt seminar om recovery. Seminaret strømmes via napha.no. Det er gratis og åpent for alle. Følg denne lenken for å se sendingen: https://napha.no/content/26543/nasjonal-konferanse-for-recovery-2023

I løpet av seminaret får du høre om:

Forskning på recovery: Hvordan vet vi at tjenestene jobber recoverybasert?, Mike Slade (foredrag på engelsk).  Mike Slade er professor for psykisk helse recovery og sosial inkludering ved Universtetet i Nottingham. Hans hovedinteresse innen forskning er recoveryfokuserte og utfallfokuserte psykisk helsetjenester (recovery-focused and outcome-focused mental health services), inkludert Recovery College, erfaringskompetanse (lived experience narratives), folkeforskning, wellbeing, INSPIRE og mer. Han har skrevet over 300 akademiske artikler og publisert 15 bøker. Mye av det han har produsert kan lastes ned på researchintorecovery.com.

Relasjonell velferd – en introduksjon.  Ottar Ness, NTNU tar oss igjennom en introduksjon til et tema som kanskje er relativt ukjent for mange i dag. «(…) det handler om å rigge samfunn på måter som skaper livskvalitet for alle og som innretter seg mot å skape sosial rettferdighet, og mot å utjevne forskjeller i mulighetene man har til å skape god livskvalitet.». I 2024 vil han sammen med Dina von Heimburg gå dypere inn i temaet.

Folkehelse og gode liv - en introduksjon. Solrun Steffensen og Anne Fjelnseth fra NAPHA gir oss en nyttig introduksjon til viktige tema i den nye folkehelsemeldingen.

E-læringsprorgam om Recovery, Møyfrid Kjølsdal, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) gir oss en innføring i et nytt e-læringsprogram om Recovery.

Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen. Anders er klinisk psykolog og ph.d. i psykiatri. Anders forsker på nedtrapping av psykofarmaka og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker ut av antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og annen avhengighetsskapende medisin.

Anders er etterutdannet og sertifisert i metakognitiv terapi og interesserer seg for medisinfri, psykoterapeutisk behandling av depresjon, angstlidelser, OCD, psykoser, PTSD og eksistentielle kriser. Ifølge Anders er recovery selvsagt, og den psykiatriske, medisinske forståelse av psykisk lidelse er henlagt i historiebøkene.

Menneskerettigheter og WHO quality rights – en introduksjon. Mette Ellingsdalen fra WSO (Landsforeningen We Shall Overcome) gir oss en innføring i verktøyet Quality Rights, som er utviklet av WHO. Quality Rights gir opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. På den fysiske konferansen i 2024 får vi mer inngående kjennskap til WHO Quality Rights. Da har Ellingsdalen med seg professor emireta i psysisk helsearbeid, Marit Borg.  

 

Se opptak av årets konferanse

 

Se opptak av sendingen fra NAPHA sin nettside.  Innlegget til Anders Sørensen er ikke med på opptakket.

Programkomité 2023 består av:

 • Kårhild Husom Løken (Sagatun regionalt brukerstyrt senter)
 • Dagfinn Bjørgen (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT)
 • Mirabel Nguyen (Erfaringssentrum)
 • Solrun Steffensen (NAPHA
 • Ann-Kirsti Brustad (Bikuben regionalt brukerstyrt senter)
 • Mette Ellingsdalen (WSO)
 • Målfrid J. Frahm Jensen
 • Turid Eian (LPP)

I tillegg bidrar medarbeidere fra KBT med sekretæroppgaver og annen bistand.

Nasjonal konferanse for Reocovery - 2024

Den fysiske konferansen  som var planlagt i 2023 er utsatt. Vi ønsker å beholde mest mulig av programmet.Under ser du hva vi hadde planlagt. Mer informasjon om tid, sted og påmelding kommer på et senere tidspunkt.

 

Foreløpig program dag 1

09.00-10.00 : Registrering av deltakere/mingling 

10.00-10.15 : Åpning av konferansen

10.15 – 11.00 : Plenum - Relasjonell velferd, Ottar Ness og Dina von Heimburg 

11.00 - 11.15: Pause  

11.15- 12.00: Plenum – Menneskerettigheter og WHO Quality rights, Mette Ellingsdalen og Marit Borg 

12.00 - 13.00 - Lunsj 

13.00-13.45: Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen

13.45-14.00: Pause

14.00 - 16.00: Parallellsesjoner : Her kan du velge mellom 3 ulike seminar/workshop:

 • Recoveryorinterte arbeidsformer: Dialogiske praksiser. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA
 • Bolig og Recovery - Recoveryutfordringer i hverdagen. Foredrag og workshop ved Dagfinn Bjørgen, KBT
 • Aktivitet og deltkelse: Utendørstrapi - Naturen som metode. Foredrag og workshop ved Sigrid Rohde (KORUS) og Are Lerstein (Medvandrerne).

16.00-16.15: Pause/tilbake til plenumsal 

16.15-17.00: Plenum:  - kommer -

Ca. 19.00: Bankett/festmiddag 

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Foreløpig program dag 2

09.00-09.15: Åpning dag 2

09.15 - 10.00:   Ellen Rønning-Arnesen, Helseministerens Statssekretær.

10-00-10.15: Pause 

10.15-11.00: How to know that services is working recovery based - evaluation of recovery work - Mike Slade 

11.15-12.00:

 • Brukermedvirkning- hva er nytt? Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet
 • Hva skal til for å få til brukermedvirkning?  Ole-Marius Minde Johnsen, Landslede i Mental Helse

12.00-13.00: Lunsj 

13.00-14.45: Parallellsesjoner. Her kan du velge mellom 3 ulike seminar/workshops:

 • Livskvalitet, levekår og recovery. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA og Kårhild Husom Løken, Sagatun Brukerstyrt Senter
 • Brukermedvirkning. Foredrag: Brukermedvirkningens mange ansikter ved Ole Petter Askheim. Etterfølges av seminar/workshop.
 • Forskning på Recovery (engelsk). Foredrag: Målarbeid i recoveryorienterte praksiser ved Kristin Ørjasæter, Nord Universitet. Etterfølges av workshop/forskerforum.

14.45-15.00: Pause 

15.00-15.45: Plenum: Politisk samtale. Mer informasjon kommer.

15.45-16.00 - Avslutning – takk for i år