Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Her kommer programmet for 2023

Programkomitéen jobber med å sette opp programmet, og det blir både foredrag, workshops og kunstneriske innslag. Under kan du se foreløpig program for 2023. Det vil oppdateres fortløpende etter hvert som arbeidet til programkomitéen går framover.

Foreløpig program dag 1 - 26. september

09.00-10.00 : Registrering av deltakere/mingling 

10.00-10.15 : Åpning av konferansen

10.15 – 11.00 : Plenum - Relasjonell velferd, Ottar Ness og Dina von Heimburg 

11.00 - 11.15: Pause  

11.15- 12.00: Plenum – Menneskerettigheter og WHO Quality rights, Mette Ellingsdalen og Marit Borg 

12.00 - 13.00 - Lunsj 

13.00-13.45: Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen

13.45-14.00: Pause

14.00 - 16.00: Parallellsesjoner : Her kan du velge mellom 3 ulike seminar/workshop:

  • Recoveryorinterte arbeidsformer: Dialogiske praksiser. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA
  • Bolig og Recovery - Recoveryutfordringer i hverdagen. Foredrag og workshop ved Dagfinn Bjørgen, KBT
  • Aktivitet og deltkelse: Utendørstrapi - Naturen som metode. Foredrag og workshop ved Sigrid Rohde (KORUS) og Are Lerstein (Medvandrerne).

16.00-16.15: Pause/tilbake til plenumsal 

16.15-17.00: Plenum:  - kommer -

Ca. 19.00: Bankett/festmiddag 

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Foreløpig program dag 2 - 27. september

09.00-09.15: Åpning dag 2

09.15 - 10.00:   Ellen Rønning-Arnesen, Helseministerens Statssekretær.

10-00-10.15: Pause 

10.15-11.00: How to know that services is working recovery based - evaluation of recovery work - Mike Slade 

11.15-12.00:

  • Brukermedvirkning- hva er nytt? Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet
  • Hva skal til for å få til brukermedvirkning?  Ole-Marius Minde Johnsen, Landslede i Mental Helse

12.00-13.00: Lunsj 

13.00-14.45: Parallellsesjoner. Her kan du velge mellom 3 ulike seminar/workshops:

  • Livskvalitet, levekår og recovery. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA og Kårhild Husom Løken, Sagatun Brukerstyrt Senter
  • Brukermedvirkning. Foredrag: Brukermedvirkningens mange ansikter ved Ole Petter Askheim. Etterfølges av seminar/workshop.
  • Forskning på Recovery (engelsk). Foredrag: Målarbeid i recoveryorienterte praksiser ved Kristin Ørjasæter, Nord Universitet. Etterfølges av workshop/forskerforum.

14.45-15.00: Pause 

15.00-15.45: Plenum: Politisk samtale. Mer informasjon kommer.

15.45-16.00 - Avslutning – takk for i år