Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

PROGRAM 2022

Velkommen til Gardermoen 6.-7. september 2022. Vi gleder oss til å endelig møtes fysisk, etter å ha hatt to fine seminar om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus det siste året.  På den nasjonale konferansen for Recovery, Ingenting om oss uten oss, blir det både innlegg i plenum, og mulighet til å dleta på ulike "miniseminar".

Programmet er foreløpig, og endringer kan forekomme.

 

6. september

 

10.00 -10.45: Åpning av konferansen

  • Musikalsk innnslag
  • Velkommen ved Kårhild Husom Løken, Torbjørn-Mohn Haugen og Solrun Elisabeth Steffensen
  • Åpning av konfrasnen ved Line Eikenes Langsholt, Seniorrådgiver for brukermedvirkning, Helsedirektoratet

10.45 -11.30: Mental health and human rights: insights on past, present and future
Dainius Pūras - FN’s spesialrapportør for retten til helse i årene 2014-2020. Se også vårt intervju med Pūras.

11.30 - 11.45: Pause

11.45 -12.25: Erfaringskunnskap åpner for ny mening
Astrid Weber, faglig rådgiver ved NAPHA og Dag Erik Hagerup, Filosof/høgskolelektor ved UNN/VID. Se også vårt intervju med Astrid og Dag Erik

12.25-13.00: Hva er det med Sandnes og recovery?
Pål Berger, Trude Lønning, Bente Lyse og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune

13.00-14.00: Lunsj

14.00 – 15.30: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

15.30 – 15.45: Pause

15.45 - 17.15: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

19.00: Minikonsert i plenumsal

19.30: Middag

7. september

08.30 - 08.45: #Oppommårran ved Kårhild H. Løken, Torbjørn Mohn-Haugen og Solrun Steffensen. Morgenblues ved Dan Viggen

08.45 - 09.20: Debatt: «Hvilken plass har brukerstemmen i utviklingen av tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet?»

09.20-09.30: Musikalsk innslag

09.30-10.00: Pause med utsjekk

10.00-11.30: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.00: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

14.00-14.20: Pause

14.20-14.55: Å gjøre det usynlige synlig - Samiske kulturminner, folkehelse og livsmestring
Mattis Danielsen, feltleder Samiske kulturminner og Johan Inge Greff Familieterapeut/sykepleier. Samisk helseteam/Røros kommune

14.55-15.30: Arbeid og helse i et recoveryperspektiv
Beate Brinchmann, psykologspesialist, Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (Kaph), Nordlandssykehuset
Alexandra Silbermann, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset
Barbara Stenvall, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset
En representant fra Nord universitet

15.30-15.40:  Appell: Sammen mot stigma!
Målfrid Frahm Jensen

15.40-16.00: Musikalsk innslag og avslutning

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Miniseminar 6. september

14.00-15.30: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Recoveryhjelpa i Sandnes
Lars Morten Wathne, Cecilie Egeland og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune

Tilrettelagt trening for mennesker med psykiske helse utfordringer. Mer enn bare trening
May Helena Øydna, Forvaltning og koordinering, Helse og Mestring. Kristiansand kommune

Recovery – en kamp for anerkjennelse?
Inger Eide Robertson, Sosiologi/phd ved Kompetansesenter Rus, region vest – Stavanger

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Hvordan gå fra uføretrygd til 100% jobb med CHIME* som verktøy?
Kårhild Husom Løken, daglig leder og Stine Bekkemellem, erfaringskonsulent/vernepleier, begge Sagatun Brukerstyrt Senter
*CHIME står for Tilhørighet (Connectedness), Håp, Identitet, Mening i livet og Egenmakt (Empowerment)

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter
Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet

EUCOMS og menneskerettigheter: Hva tenker europeiske tjenesteytere om hva som er god lokalbasert praksis med fokus på menneskerettigheter?
Trude Lønning, Rus-, psykisk helse- og flyktningesjef, Sandnes kommune. Norsk ambassadør for EUCOMS og Torbjørn Mohn-Haugen, Generealsekretær i Erfaringssentrum

15.45-17.15: Miniseminar 2

 

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Psykisk helsearbeid i Sapmi
Rita Sørly, Institutt for Barnevern og Sosialt arbeid UiT Norges arktiske universitet og Vår Mathisen, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges Arktiske Universitet

Voicing the taken-for-granted - en Photovoice studie av hva mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer ser som meningsfullt i hverdagen
Siw Tønnessen, doktorgradsstipendiat, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge
Trude Klevan, førsteamanuensis, Universitetet i Sørørst-Norge

Å være medborger - erfaringer med kunstbaserte arbeidsrettete tiltak for ungdom
Kristin Berre Ørjasæter - Nord universitet

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Recovery – et samarbeidsprosjekt
Reidun Jonassen, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge

Fra Ikea til EAOF og EUCOMS
Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær i Erfaringssentrum og prosjektkoordinator i Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo og Marius Pettersen, Prosjektleder i Avdeling Innovasjon og Utvikling i Bydel Gamle Oslo

Smakebiter fra Jæren Recovery College
Anne Marit Naustvik, Marte Ylitalo, Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord, Jæren Recovery College

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

DIAGNONSENSE
Ane-Martha Tamnes Hansgård, Landsforeningen We Shall Overcome

Da stemmene forsvant - min recoveryprosess
Tone Winnem, Recoverystiftelsen

Miniseminar 7. september

10.00-11.30: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Riv barrierene!
Randi Semb, førstelektor, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge

Selvbestemmelse versus risiko. Utfordringer ansatte opplever ved utvikling av recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern
Kristin B. Ørjasæter, Nord universitet og Arve Almvik, NAPHA

Erfaringskompetanse satt i system - Prosjekt «Bruk Brukeren» (Samordning av brukermedvirkning og frivillighet) – et Kvalitet og Moderniseringsprosjekt v/ Sørlandet Sykehus HF
Martin Rafoss, Rådgiver stab klinikk for psykisk Helse, Sørlandet Sykehus HF

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Ta tilbake kontrollen
Christine Rekdal og Susanne Dagestad, Mestringsenheten, Sandnes Kommune

Gode liv, ikke bare behandling
Håvard Paulsen, Kommunikasjonsansvarlig Fontenehus Norge

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo.
Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

Hvilke informasjoner gjør samtykke for behandling gyldig?
Walter Keim, Pensjonert høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Recoveryorientert forebygging og håndtering av trusler og vold
Erlend R. Maagerø-Bangstad, spesialkonsulent, Off. Ph.d.-stipendiat, Helseetaten, Oslo kommune og Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge

 

12.30-14.00: Miniseminar 2 - 7. september

Også på dagens siste miniseminar kan du velge mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Samarbeidsbasert forskning. Forskerskole som forberedelse til samarbeidsbasert forskningsprosjekt.
Marianna Borowska, ph.d-stipendiat Nord universitet, Trond Esp, erfaringskonsulent Nordlandssykehuset og Barbara Stenvall, erfaringskonsulent Nordlandssykehuset

ProAKTIV behandling.
Kristine Frøiland, Gunnbjørg Bertelsen og Elisabet Haarr, Mestringsenheten, Sandnes kommune

Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet.
Siv Grav, førsteamanuensis ved Nord universitet

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Min recovery til en bedre hverdag og betydningen av sang og gode relasjoner.
Beate Moksnes. Mental Helse og Syng Deg Friskere

«Musikken var det mellomrommet eg trengde». Musikkterapi og menneskerettar i psykisk helsearbeid.
Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen

Musikk og Recovery
Jon Steinmo Hernæs, Sagatun Brukerstyrt senter

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

Presentasjon av nyutviklet kurs i samproduksjon i forskning
Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet og Rune Lundquist, Sagatun Brukerstyrt Senter

Brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og innen forskning
Tone Larsen Hoel og Tormod Klovning,  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Ung Arena – et innovativt ungdomsvennlig lavterskeltilbud
Inger-Lise Rolstad Wilhelmsen, Teamleder Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, Smittevern, migrasjon, Ung Arena og FACT Ung