Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

PROGRAM 2022

Konferansen Ingenting om oss uten oss er utsatt til 6.-7. september 2022. Nytt program vil bli publisert så snart det er klart. Lenger ned på siden ser du programmet som opprinnelig var planlagt 16.-17. februar. Det jobbes nå med å finne ut hvordan programmet i september blir.

 

 

Digitalt seminar 16. februar klokken 12.00-15.00

16. februar kan du være med på et digitalt seminar med smakebiter fra det som skulle ha vært presentert på konferansen i februar. Seminaret er gratis å delta på. Meld deg på her.

 

12.00: Digitalt seminar

1. Sosial ulikhet, stigma og fattigdom:

Recoveryhjelpa i Sandnes og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

2. Utdanning, arbeid og aktivitet:

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo. Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten. 

3. Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet:

Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter. Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.

 

14.00: Politisk debatt (mer informasjon kommer)

16. februar (utgår/flyttes)

10.00 -10.30: Velkommen med åpning ved Kårhild Husom Løken
Line Eikenes Langsholt - Helsedirektoratet
Musikalsk innslag

10.30 -11.15: Mental health and human rights: insights on past, present and future
FN’s spesialrapportør Dainius Puras.

11.15 - 11.30: Pause

11.30 -12.15: Erfaringskunnskap åpner for ny mening
Astrid Weber, Erfaringskonsulent UNN og Dag Erik Hagerup, Filosof/høgskolelektor UNN/VID.

12.15 - 13.15: Lunsj

13.15 – 14.45: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

14.45 – 15.00: Pause

15.00 - 16.30: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

16.30 - 16.45: Pause

16.45 - 17.30: Hva er det med Sandnes og recovery?
Pål Berger, Trude Lønning, Bente Lyse og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

17.30 vises filmen «Den blytunge skammen».
Monica Strandmyr har jobbet som frivillig for og med flyktninger siden høsten 2015, som leder gjennom Refugees Welcome Agder og Styremedlem Norway. Filmen viser flyktningers psykiske reise hit og de første årene i Norge. Filmen gir et bilde av hvordan det er å komme inn i mottakssystemet og leve i usikkerhet i Norge.

Klokken 19.00-19.20: Minikonsert i plenumsal

19.30: Middag

17. februar (utgår/flyttes - info kommer)

08.30 - 08.45: God morgen med musikalsk innslag

08.45 - 09.30: Å gjøre det usynlige synlig - Samiske kulturminner, Folkehelse og Livsmestring
Mattis Danielsen, feltleder Samiske kulturminner og Johan Inge Greff Familieterapeut/sykepleier. Samisk helseteam/Røros kommune.

09.30 - 09.45: Pause

09.45 - 10.30: Arbeid og helse i et recoveryperspektiv
Beate Brinchmann, psykologspesialist, Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (Kaph), Nordlandssykehuset, Alexandra Silbermann, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset, Barbara Stenvall, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset og Cathrine Moe, førsteamanuensis Nord universitet.

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 12.15: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

12.15 - 13.15: Lunsj

13.15. - 14.45: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

14.45. – 14.55: Pause

14.55-15.00: Musikalsk innslag

15.00 - 15.40:  Kjør debatt: På vegne av de Regionale Brukerstyrte Sentrene i Norge: «Hvilken plass har brukerstemmen i utviklingen av tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet?».

15.40 - 15.50:  Appell v/Målfrid Frahm Jensen «Sammen mot stigma»?

15. 50 - 16.00: Avslutning

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Miniseminar 16. februar (utgår/flyttes - oppdatering kommer)

13.00 - 14.30: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

 • Recoveryhjelpa i Sandnes.
  Lars Morten Wathne, Cecilie Egeland og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.
 • Tilrettelagt trening for mennesker med psykiske helse utfordringer. Mer enn bare trening.
  May Helena Øydna, Forvaltning og koordinering, Helse og Mestring. Kristiansand kommune
 • Recovery – en kamp for anerkjennelse? Inger Eide Robertson, Sosiologi/phd ved Kompetansesenter Rus, region vest – Stavanger

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

 • Vi vandrer sammen - med naturen som metode.
  Raymon Tollefsen, Medvandrerne.
 • Hvordan gå fra uføretrygd til 100% jobb med CHIME som verktøy?
  Kårhild Husom Løken, daglig leder og Stine Bekkemellem, erfaringskonsulent/vernepleier, begge Sagatun Brukerstyrt Senter.

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

 • Solidaritet som ledesnor i recoveryorienterte praksiser.
  Bengt Karlsson, Trude Klevan og Marit Borg, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter.
  Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.
 • EUCOMS og menneskerettigheter: Hva tenker europeiske tjenesteytere om hva som er god lokalbasert praksis med fokus på menneskerettigheter?
  Tor Helge Tjelta, styremedlem EUCOMS/Off.PhD-kandidat, Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo.

14.45 - 16.15: Miniseminar 2

 

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

 • Psykisk helsearbeid i Sapmi.
  Rita Sørly, Institutt for Barnevern og Sosialt arbeid UiT Norges arktiske universitet og Vår Mathisen, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges Arktiske Universitet.
 • Voicing the taken-for-granted - en Photovoice studie av hva mennesker med psykiske helse- og/eller rus utfordringer ser som meningsfullt i hverdagen.
  Siw Tønnessen, oktorgradsstipendiat, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Å være medborger - erfaringer med kunstbaserte arbeidsrettete tiltak for ungdom.
  Kristin Berre Ørjasæter - Nord universitet.

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

 • Recovery – et samarbeidsprosjekt.
  Reidun Jonassen, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Fra Ikea til EAOF og EUCOMS.
  Torbjørn Mohn-Haugen, leder i Erfaringssentrum og prosjektkoordinator i Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo og Tor Helge Tjelta, Off. PhD-kandidat i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor, Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo.
 • Smakebiter fra Jæren Recovery College.
  Anne Marit Naustvik, Marte Ylitalo, Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord, Jæren Recovery College.

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

 • Recoveryorientert forebygging og håndtering av trusler og vold.
  Erlend R. Maagerø-Bangstad, spesialkonsulent, Off. Ph.d.-stipendiat, Helseetaten, Oslo kommune og Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Se mig som en kapabel person: Personer med psykisk ohälsa beskriver möten med vårdpersonal inom allmän akutsjukvård.
  Katharina Derblom, doktorand, Umeå universitet, Sverige.

Miniseminar 17. februar (utgår/flyttes - oppdatering kommer)

11.15 - 12.45: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Riv barrierene!
Randi Semb, førstelektor, Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge.

Selvbestemmelse versus risiko. Utfordringer ansatte opplever ved utvikling av recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern.
Kristin B. Ørjasæter, Nord universitet og Arve Almvik, NAPHA.

2. Erfaringskompetanse satt i system - Prosjekt «Bruk Brukeren» (Samordning av brukermedvirkning og frivillighet) – et Kvalitet og Moderniseringsprosjekt v/ Sørlandet Sykehus HF.
Martin Rafoss, Rådgiver stab klinikk for psykisk Helse, Sørlandet Sykehus HF.

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Ta tilbake kontrollen.
Christine Rekdal og Susanne Dagestad, Mestringsenheten, Sandnes Kommune

Gode liv, ikke bare behandling.
Håvard Paulsen, Kommunikasjonsansvarlig Fontenehus Norge.

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo.
Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten.

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

Hvilke informasjoner gjør samtykke for behandling gyldig?
Walter Keim, Pensjonert høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

DIAGNONSENSE
Ane-Martha Tamnes Hansgård, Landsforeningen We Shall Overcome.

Da stemmene forsvant - min recoveryprosess.
Tone Winnem, Recoverystiftelsen.

14.45 - 15.45: Miniseminar 2 - 17. februar

Også på dagens siste miniseminar kan du velge mellom 3 parallelle seminar:

1. SOSIAL ULIKHET, STIGMA OG FATTIGDOM

Samarbeidsbasert forskning. Forskerskole som forberedelse til samarbeidsbasert forskningsprosjekt.
Marianna Borowska, ph.d-stipendiat Nord universitet, Trond Esp, erfaringskonsulent Nordlandssykehuset, Barbara Stenvall, erfaringskonsulent Nordlandssykehuset og Cathrine Moe, førsteamanuensis Nord universitet.

ProAKTIV behandling.
Kristine Frøiland, Gunnbjørg Bertelsen og Elisabet Haarr, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet.
Siv Grav, førsteamanuensis ved Nord universitet.

 

2. UTDANNING, ARBEID OG AKTIVITET

Min recovery til en bedre hverdag og betydningen av sang og gode relasjoner.
Beate Moksnes. Mental Helse og Syng Deg Friskere.

«Musikken var det mellomrommet eg trengde». Musikkterapi og menneskerettar i psykisk helsearbeid»».
Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen.

Musikk og Recovery
Jon Steinmo Hernæs, Sagatun Brukerstyrt senter.

 

3. MENNESKERETTIGHETER OG PRAKSISER I PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET

Presentasjon av nyutviklet kurs i samproduksjon i forskning.
Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet og Rune Lundquist, Sagatun Brukerstyrt Senter.

Brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og innen forskning.
Tone larsen Hoel og Tormod Klovning Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Ung Arena (headspace) – et innovativt ungdomsvennlig lavterskeltilbud.
Rune Helland, fagsjef i Mental Helse og Tor Helge Tjelta, Off PhD-kandidat, Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo.