Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

PROGRAM 2022

Velkommen til Gardermoen 6.-7. september 2022. Vi gleder oss til å endelig møtes fysisk, etter å ha hatt to fine seminar om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus det siste året.  På den nasjonale konferansen for Recovery, Ingenting om oss uten oss, blir det både innlegg i plenum, og mulighet til å delta på ulike "miniseminar".

Med forbehold om endringer.

 

6. september

(Plenumsal: Kepler)

10.00 -10.45: Åpning av konferansen 

  • Musikalsk innnslag - Rap Clinic
  • Velkommen ved Kårhild Husom Løken, Torbjørn-Mohn Haugen og Solrun Elisabeth Steffensen
  • (Åpning av konferansen ved Line Eikenes Langsholt, Seniorrådgiver for brukermedvirkning, Helsedirektoratet utgår dessverre pga sykdom)

10.45 -11.30: Mental health and human rights: insights on past, present and future
Dainius Pūras - FN’s spesialrapportør for retten til helse i årene 2014-2020. Se også vårt intervju med Pūras.

11.30 - 11.45: Pause

11.45 -12.25: Erfaringskunnskap åpner for ny mening
Astrid Weber, faglig rådgiver ved NAPHA og Dag Erik Hagerup, Filosof/høgskolelektor ved UNN/VID. Se også vårt intervju med Astrid og Dag Erik

12.25-13.00: Arbeid og helse i et recoveryperspektiv
Beate Brinchmann, psykologspesialist, Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (Kaph), Nordlandssykehuset
Alexandra Silbermann, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset
Barbara Stenvall, erfaringskonsulent, Kaph Nordlandssykehuset
Les intervju med Barbara her

13.00-14.00: Lunsj

14.00 – 15.30: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

15.30 – 15.45: Pause

15.45 - 17.15: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

19.00: Minikonsert i plenumsal (påmeldte til middagen)
Keep Coming Back Band

19.30: Middag (for påmeldte)

7. september

(Plenumsal: Kepler)

 

08.30 - 08.45: #Oppommårran ved Kårhild H. Løken, Torbjørn Mohn-Haugen og Solrun Steffensen. Morgensang med SagaRockers

08.45 - 09.20: Debatt: «Hvilken plass har brukerstemmen i utviklingen av tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet?»

09.20-09.30: Musikalsk innslag - SagaRockers

09.30-10.00: Pause med utsjekk

10.00-11.30: Miniseminar 1 (Se beskrivelser under)

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.00: Miniseminar 2 (Se beskrivelser under)

14.00-14.20: Pause

14.20-14.55: Å gjøre det usynlige synlig - Samiske kulturminner, folkehelse og livsmestring
Mattis Danielsen, feltleder Samiske kulturminner og Johan Inge Greff Familieterapeut/sykepleier. Samisk helseteam/Røros kommune

14.55-15.30: Hva er det med Sandnes og recovery?
Pål Berger, Trude Lønning, Bente Lyse og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune. Les om gjengen fra Sandnes i dette intervjuet.

15.30-15.40:  Appell: Sammen mot stigma!
Målfrid Frahm Jensen, Erfaringskonsulent SUS 2009-2015, hjelpepleier, forfatter og foredragsholder. Mottaker av Ytringsfrihetsprisen og Tabuprisen i 2015.

15.40-16.00: Avslutning av konferansen, inkludert musikalsk innslag ved Silje Rasmussen Sandnes (se videoen "Identitet gjennom musikkterapi" med Silje på Youtube)

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Miniseminar 6. september

14.00-15.30: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar

1) Sosial ulikhet, stigma og fattigdom

Rom: Kepler

2) Utdanning, arbeid og aktivitet

Rom: Kampen

3) Menneskerettigheter og prasksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Rom: Oslo1

15.45-17.15: Miniseminar 2

Velg mellom 3 parallelle seminar

1) Sosial ulikhet, stigma og fattigdom

Rom: Oslo1

2) Utdanning, arbeid og aktivitet

Rom: Kepler

3) Menneskerettigheter og prasksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Rom: Kampen

Miniseminar 7. september

10.00-11.30: Miniseminar 1

Velg mellom 3 parallelle seminar

1) Sosial ulikhet, stigma og fattigdom

Rom: Kepler

2) Utdanning, arbeid og aktivitet

Rom: Oslo1

3) Menneskerettigheter og prasksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Rom: Kampen

12.30-14.00: Miniseminar 2 - 7. september

Velg mellom 3 parallelle seminar

1) Sosial ulikhet, stigma og fattigdom

Rom: Kampen

2) Utdanning, arbeid og aktivitet

Rom: Oslo1

3) Menneskerettigheter og prasksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Rom: Kepler

Mer om de kulturelle innslagene