Faglig program for webinaret 16. februar – gratis påmelding

Tekstplakat - webinar 16. februar

Velkommen til digitalt seminar om Recovery 16. februar. Vi gleder oss til tre spennende timer med innlegg fra Recoveryhjelpa i Sandnes, Erfaringsskolen i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Seminaret begynner klokken 12 og er helt gratis å delta på. Klokken 14 har vi invitert politikere fra AP og Høyre til en samtale. Mer informasjon om dette kommer.
Under kan du lese mer om hva du kan forvente å få servert på den faglige delen av seminaret.


Meld deg på webinaret her

Tema 1: Sosial ulikhet, stigma og fattigdom - Recoveryhjelpa i Sandnes

Til å snakke om dagens første tema, kommer Recoveryhjelpa i Sandnes og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune. På webinaret vil de snakke om

  • Bakgrunn for hvorfor de velger å ha tilbudet recoveryhjelpa, og hvordan de ser dette i sammenheng med CHIME-verdiene/recovery, og antistigma-arbeid (Elisabeth Høyland, ass. rus og psykisk helse-sjef i Sandnes kommune, og prosjektleder for Recoveryhjelpa).
  • Hvordan ansatte i recoveryhjelpa jobber, bruker sin kompetanse til å hjelpe innbyggere og hvilke resultat de ser av sitt arbeid (Lars Morten Wathne og Cecilie Egeland, erfaringskonsulenter i Recoveryhjelpa) 

De vil bidra på konferansen Ingenting om oss uten oss fordi de ønsker

  • å vise frem et recovery-støttende tilbud, med gode resultater, til inspirasjon for andre
  • å fremme verdier og synspunkter knyttet til antistigma, et samfunn der det er rom for alle
  • å vise et eksempel på arbeidsoppgaver som erfaringskonsulenter kan bidra med, der deres kompetanse er viktig
  • at flere gir denne typen hjelp, siden erfaringskonsulentene som jobber i recoveryhjelpa selv har savnet et slikt tilbud
Bilde fra Recoveryhjelpa i Sandnes

Vi er veldig glade for at de stiller opp på det digitale seminaret og ser fram til å høre hva de har å si. I forbindelse med webinaret 16. februar ville vi høre hva de synes er viktig med den nasjonale konferansen for Recovery. Dette svarte de:

Konferansen Ingenting om oss, uten oss, er viktig fordi:

  • dere har et tydelig fokus på menneskerettigheter og medborgerskap
  • dere når store deler av rus- og psykisk helsefeltet
  • dere kan påvirke retningen/verdivalg for videre arbeid på feltet, i Norge

 

Recoveryhjelpa har også sendt oss en fin videopresentasjon av tilbudet, som du kan se under:

 

Tema 2: Utdanning, arbeid og aktivitet - Erfaringsskolen i Oslo

Erfaringsskolen i Oslo kommer på webinaret med innlegget "Fra levde erfaringer til kompetanse". Elin Sundsbarm er spesialkonsulent og leder ved erfaringsskolen, og  kommer på webinaret sammen med spesialkonsulent Thor Øystein Langsholt.

Erfaringsskolen i Oslo er et viktig tilbud til innbyggere i Oslo kommune for å bidra til at psykiske helse- og rustjenester blir mer kunnskapsbaserte. På Oslo kommune sine nettsider kan vi blant annet lese at:

 

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Å ha medarbeidere med egne erfaringer, erfaringseksperter, vil bidra til mer kunnskapsbaserte tjenester innen psykisk helse og rus.

Helseetaten etablerte i 2018 en Erfaringsskole for personer med egenerfaringer innenfor psykisk helse- og rusutfordringer. Dette var i første runde et pilotprosjekt over 15 uker. Fra høsten 2019 videreførte Helseetaten pilotprosjektet, og studietiden ved Erfaringsskolen i Oslo ble forlenget til 6 måndeder. Erfaringsskolen er et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.

 

På spørsmål om hva de synes er viktig med konferansen Ingenting om oss uten oss, svarer de: at konferansen skaper et bredt engasjement og at brukere av psykiske helse- og rustjenester er involvert i alle ledd av konferansen. 

Vi ser fram til å høre mer om Erfaringsskolen i Oslo på webinaret 16. februar! Du kan også lese mer om Erfaringsskolen i Oslo i denne saken på erfaringskompetanse.no.

Bilde av Elin Sundsbarm
Elin Sundsbarm fra Erfaringsskolen i Oslo. Foto: Olav Helland
Bidle av Thod Øystein Langsholt
Thor Øystein Kangsholt fra Erfaringsskolen i Oslo

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet - Henning i Pettersen, Høgskolen i Innlandet

Sist ut på det faglige programmet 16. februar 2022, er Henning Pettersen fra Høgskolen i Innlandet. Han skal snakke om psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter.

På seminaret den 16. februar vil jeg presentere en artikkel som blir publisert i temanummeret til Tidsskrift for psykisk helsearbeid i mars 2022. Den omhandler hvordan et økt fokus på medborgerskap kan bidra til å sikre menneskerettigheter for personer med psykisk helse- og rusproblemer. Jeg mener konferansen «Ingenting om oss uten oss» gir et godt bilde på hva som bør være det sentrale innen forskning på psykisk helsefeltet.

Bilde av Henning Pettersen
Henning Pettersen fra Høgskolen i Innlandet

Synes du dette hørtes interessant ut? Meld deg på webinaret