Programmet for 2022-konferansen snart klart

18. november fikk representanter fra konferansens prosjektgruppe og styringsgruppe presentert forslag til program for Ingenting om oss uten oss 2022. Etter å ha fått inn mange spennende forslag, har programkomitéen satt opp et forslag for hva du kan oppleve på Gardermoen 16.-17. februar 2022.

Variert program med mange valgmuligheter

Veien videre nå er å kontakte alle som har sendt inn forslag, og få avklart hvem som kommer på det endelige programmet. Det foreløpige utkastet viser et variert program som belyser de tre temaene på ulike måter. Bidragene kommer både fra akademikere, kommuner, organisasjoner og andre enkeltmennesker som brenner for Recovery.  Deler av konferansen er lagt opp som miniseminar om de tre undertemaene i 2022:

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet

Vi ser fram til å kunne dele det endelige programmet med dere!

Også pårørende har en recoveryprosess

Bikuben Brukerstyrt Senter er en av hovedarrangørene for Ingenting om oss uten oss. De jobber blant annet mye opp mot pårørende, og påpeker at også pårørende gjerne må igjennom en Recoveryprosess. Hva betyr det for Bikuben å være med å arrangere en nasjonal konferanse for Recovery? Det forteller Ann-Kirsti i videoen under.

Bilde fra møte om program

Bengt Karlsson presenterer forslag til program for representanter fra prosjektgruppe og styringsgruppe den 18. november. Etter at fristen for å sende inn abstrakt gikk ut 1. november, har de gått gjennom alle forslagene og satt sammen et utkast til program for konferansen 16.-17. februar 2022.