Se recoverykonferansen online klokka 10-13 26. september 2023

Se årets konferanse for Recovery direkte fra NAPHA.no

Klokken 10-13 den 26. september 2023 strømmes recoverykonferansen online på nettsiden til NAPHA (følg denne lenken for å komme til sendingen).

PROGRAM FOR DAGEN 

10.00 Start

Velkommen ved Kårhild Husom Løken

Forskning på recovery: Hvordan vet vi at tjenestene jobber recoverybasert? ved Mike Slade (foredrag på engelsk). Mike Slade er professor for psykisk helse recovery og sosial inkludering ved Universtetet i Nottingham. Hans hovedinteresse innen forskning er recoveryfokuserte og utfallfokuserte psykisk helsetjenester (recovery-focused and outcome-focused mental health services), inkludert Recovery College, erfaringskompetanse (lived experience narratives), folkeforskning, wellbeing, INSPIRE og mer. Han har skrevet over 300 akademiske artikler og publisert 15 bøker. Mye av det han har produsert kan lastes ned på researchintorecovery.com.

Relasjonell velferd – en introduksjon. Ottar Ness, NTNU tar oss igjennom en introduksjon til et tema som kanskje er relativt ukjent for mange i dag. «(…) det handler om å rigge samfunn på måter som skaper livskvalitet for alle og som innretter seg mot å skape sosial rettferdighet, og mot å utjevne forskjeller i mulighetene man har til å skape god livskvalitet.».I 2024 vil han sammen med Dina von Heimburg gå dypere inn i temaet.

PAUSE TIL KL 11.15

Folkehelse og gode liv - en introduksjon. Solrun Steffensen og Anne Fjelnseth fra NAPHA gir oss en nyttig introduksjon til viktige tema i den nye folkehelsemeldingen.

E-læringsprorgam om Recovery, Møyfrid Kjølsdal, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) gir oss en innføring i et nytt e-læringsprogram om Recovery.

PAUSE TIL KL: 12.05

Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen. Anders er klinisk psykolog og ph.d. i psykiatri. Anders forsker på nedtrapping av psykofarmaka og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker ut av antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og annen avhengighetsskapende medisin.

Anders er etterutdannet og sertifisert i metakognitiv terapi og interesserer seg for medisinfri, psykoterapeutisk behandling av depresjon, angstlidelser, OCD, psykoser, PTSD og eksistentielle kriser. Ifølge Anders er recovery selvsagt, og den psykiatriske, medisinske forståelse av psykisk lidelse er henlagt i historiebøkene.

Menneskerettigheter og WHO quality rights – en introduksjon. Mette Ellingsdalen fra WSO (Landsforeningen We Shall Overcome) gir oss en innføring i verktøyet Quality Rights, som er utviklet av WHO. Quality Rights gir opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. På den fysiske konferansen i 2024 får vi mer inngående kjennskap til WHO Quality Rights. Da har Ellingsdalen med seg professor emireta i psysisk helsearbeid, Marit Borg.

Lenker og informasjon om WHO Quality Rights finner du på nettsidene til WSO.

Avslutning ved Kårhild Husom Løken