Seminar 15. oktober | Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap

Tekstplakat: Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap (bilde)

Velkommen til et gratis (digitalt) seminar den 15. oktober

Hvordan blir menneskerettighetene ivaretatt innen feltet psykisk helse og rus? Viktigheten av å styrke og bevare menneskerettigheter i psykisk helse- og rustjenester blir understreket fra mange hold. På dette seminaret har vi med oss flere engasjerte folk som vil belyse temaet menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap fra ulike perspektiv (se program under).

Seminaret er et samarbeid mellom Tidsskrift for psykisk helsearbeid og konferansen Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

Arrangementet blir en forsmak på konferansen Ingenting om oss uten oss, som arrangeres for første gang 16.-17.februar 2022. Overordnet tema for den første konferansen er menneskerettigheter, og vi ønsker å få til et levende arrangement hvor alle kan være aktive deltakere. Hvordan det skal foregå vil vi invitere deg til å være med på å finne ut, og vi vil lyse ut et «call for abstract» om kort tid. Mer informasjon kommer!

Program 15. oktober 2021

Klokken 12-15 (kun digitalt)

Påmelding

Åpning av seminaret fra leder av i styringsgruppen til konferansen Ingenting om oss uten oss, Kårhild Husom Løken.

Programkomiteens leder Bengt Karlsson om betydningen av «Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap» i psykisk helse – og rusfeltet

Marius Storvik – førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø: «Menneskerettigheter, nødrett og diskriminering».

Pause

Guro Gabrielsen – Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: «Norges utfordringer med CRPD med særlig fokus på tvang og diskriminering»

Målfrid Frahm Jensen – erfaringskonsulent emerita: «Hvem skal vi tro? – Journalnotat kan sette pasientens rettssikkerhet i fare».

Pause

Kenneth Arctander – Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon: «En ruspolitikk forankret i menneskerettighetene?»

Kårhild Husom Løken på Sagatun (bilde)
Kårhild Husom Løken er leder av styringsgruppen for konferansen Ingenting om oss uten oss. Hun åpner det digitale seminaret som starter klokken 12.

Kveldsseminar: Hva betyr menneskerettigheter innen psykisk helse og rus i praksis?

Klokken 18-19.30 ved Verdensteateret i Tromsø (digital deltakelse også mulig)

Arrangementet livestreames på Facebook

Seminar med et panel bestående av:

 • Marit Borg, Professor Emerita, Universitetet Sør -Øst-Norge
 • Bengt Karlsson, Professor, Universitetet Sør- Øst-Norge
 • Asbjørn Larsen, Nestleder i RIO, og Regionsansvarlig i Nord Norge
 • Peter McGovern, lege, Modum Bad og bidragsyter til WHO Quality Rights Initiativ
 • Cathrine Fredriksen Moe, førsteamanuensis fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord
  Universitet
 • Linda Nesse, ph.d.-kandidat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige
  universitet
 • Marius Storvik, førsteamanuensis det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
 • Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN Åsgård


Marit Borg og Bengt Karlsson vil innlede seminaret med «Det er ingen helse uten psykisk helse og det er ingen psykisk helse uten menneskerettigheter». Borg og Karlsson vil også komme inn på hvordan sosiale ulikheter innvirker på vår psykiske helse.

Cathrine Fredriksen Moe vil videre holde et kort innlegg som setter søkelys menneskerettigheter i psykisk helse og hverdagsliv, mens Marius Storvik vil komme inn på det som omhandler nødrett og diskriminering.

De øvrige paneldeltakerne vil bidra inn i dialogen med sine perspektiver og innspill knyttet til menneskerettigheter og psykisk helse.

Se også invitasjon (PDF) og mer detaljert program (PDF).