Snur fortid til framtid – studiebesøk fra St. Giles 

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Sosiale supermarked 

Et annet spennende prosjekt, var det de kalte sosiale supermarked. Vi kan kanskje trekke en parallell til matsentralen her i Norge, i alle fall når det kommer til å hjelpe grupper med svak økonomi. 

De sosiale supermarkedene St. Giles driver, har en medlemsskapsordning. Medlemmen betaler 3,5 pund for mat til en uke. Også her jobber det peer advisors, som er opptatt av å se menneskene som handler på de sosiale supermarkedene. Ofte kommer det fram at folk har flere utfordringer en fattigdom i seg selv, og rådgiverne med egenerfaring kan veilede dem. Slik blir de sosiale supermarkedene til mer enn en butikk.   

 

Å se hele mennesket 

Når du har en utfordring i livet, enten det handler om en diagnose, arbeidsledighet, avhengighet eller noe annet, kan det for bli sånn at det tar over hele identiteten din. Det kan i alle fall føles sånn, en periode.  

St. Giles er opptatt av å se personen bak problemene, og hjelpe dem å snu livene igjen. De lærer opp og støtter mennesker som har fått hjelp, slik at de igjen kan hjelpe andre.  

Kan det bli akkreditert utdanning for erfaringskonsulenter i Wales?  

Et av temaene gjestene våre var interessert i, var utdanningene ved KBT Fagskole. St. Giles har et opplæringsprogram for “peer advisors”, men ingen akkreditert utdanning. Under besøket fikk de kunnskap om hvordan utdanningene er bygd opp, hvor de passer inn i de norske utdanningssystemet og emnebeskrivelsene. Det blir spennende å se hvor veien går videre. Vi takker for besøket fra den inspirerende gjengen.  

Turen ble støttet av Taith, som har erstattet Erasmus+ etter at England gikk ut av EU.  

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.