Utdanning for erfaringskonsulenter – flere campus via RBS-ene

Bilde fra klasseromsundervisning KBT Fagskole
Foto: Silje Margrethe/KBT Fagskole

Fra 20. mars kan du søke opptak til utdanningene ved KBT Fagskole - studieåret 2024/2025

I 2020 startet KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) opp en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, som gir 60 studiepoeng, og kan tas heltid eller deltid. Utdanningen gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Målet for utdanningen er å kvalifisere personer med erfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Utdanningen er hybrid, det vil si at studentene kan følge undervisningen fra nett eller i klasserom. Hvert semester er det samlinger, hvor mange av studentene reiser inn til campus for å delta fysisk og kjenne på et klassemiljø.

KBT Fagskole  er i dag et eget AS, men henger fremdeles tett sammen med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (ett av de fem Regionale Brukerstyrte Sentrene i Norge). Recovery er en sentral del av utdanningen.

 

Utdanning i sosialt entreprenørskap kan hjelpe flere til å realisere idéene sine

Etter tre år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, fikk KBT Fagskole godkjenning til å starte enda en utdanning, denne gang i sosialt entreprenørskap i 2023. Her har studentene mulighet til å møte på campus i Trondheim (hovedkontor) eller Steinkjer, i tillegg til på nett.

Også i denne utdanningen kan erfaringskompetanse og livserfaring komme til god nytte, og det er også mulig å kombinere med utdanningen for erfaringskonsulenter. Med bruker- eller pårørendeerfaring har du kanskje sett et behov lokalsamfunnet ikke dekker, og kanskje kan nettopp du finne en løsning. Enten det er å drive forbedringsarbeid der du allerede jobber, eller å starte opp noe helt nytt. I utdanningen lærer du blant annet om hvordan du kan finne og utvikle idéen din, og hvordan du kan få til et økonomisk bærekraftig konsept.

 

Utdanning for erfaringskonsulenter - Campus i Hamar og Kristiansand

I samarbeid med de Regionale Brukerstyrte Sentrene Sagatun Recovery og ROM-Agder, har KBT Fagskole nå også fått studieplasser på utdanningen for erfaringskonsulenter i Innlandet og Agder. Dersom du har registert bostedsadresse i Innlandet eller Agder, kan du dermed søke på studieplass i ditt fylke i 2024. Da følger du den samme undervisningen som de andre studenter på nett, og får samtidig mulighet til å møte opp lokalt på Hamar eller i Kristiansand. Du får også mulighet til veiledning og oppfølging lokalt i fylket ditt.

 

Ordinær søknadsfrist 15. april

I disse dager åpner søknadsportalene til høyere utdanning. KBT Fagskole tar opp mange studenter på realkompetanse, og benytter derfor en egen søknadsportal på kbtfagskole.no. Det er denne du skal benytte uansett om du søker studieplass i Trondheim, Agder eller Innlandet. Studenter fra andre fylker søker opptak til Trondheim, og har mulighet til å delta på samlinger (3 per semester) i KBT Fagskole sine lokaler der. De får også veiledning og oppfølging fra de ansatte i Trondheim.

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Likevel er det mulig å sende inn søknad helt fram til 1. august, men om du sender inn etter 15. april kommer du automatisk på venteliste.

 

KBT Fagskole sine campus fra høsten 2024

Illustrasjon - Kart over KBT Fagskole sine campus