Veien videre for de Regionale Brukerstyrte Sentrene

 

13.-14. juni samlet representanter fra de fem Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) seg på Hamar for å snakke om hvordan vi kan jobbe sammen videre framover. I tillegg deltok Jæren Recovery Senter, som er i en prosess for å bli Regionalt Brukerstyrt Senter.  

 

De gode historiene om mestring

Sagatun Brukerstyrt Senter var vert for årets samling. I “velferdsstatens fødestue”, som området historisk kan betraktes som, foregår det mye. Hvis veggene på Sagatun kunne snakke, hadde de antakelig kunne sagt mye om recovery i praksis. For på huset finner folk håp, tilhørighet, egenmakt og mening i livet. Og folk finner en identitet som handler om helt andre ting enn sykdom.  

Alt dette finner de gjennom aktivitet, kurs, samhold og brukermedvirkning. Et godt eksempel på det siste, er #oppommårran, hvor folk samles for å spise frokost sammen. Aktiviteten har kommet i gang på initiativ fra dem som bruker huset. Mange kan nok kjenne seg igjen i at man trenger en grunn til å komme seg opp om morgenen i perioder, og da er slike initiativ supert! Sagatun har fått til mye bra de siste årene, til tross for pandemi og det som er. De siste tre årene har cirka 50 personer kommet i gang med utdanning og/eller arbeid etter å ha brukt Sagatun.  

På samlingen fikk vi også se bedring i praksis. Stine fortalte litt av sin historie om veien fra ufør til ut i jobb. I dag er Stine en aktiv dame som elsker å trene og brenner for fadderprosjektet på Sagatun. Hun har et smittende engasjement, og du ser at hun virkelig bryr seg om at flere skal finne mening i livet. Stine sin historie kan du få høre mer om på den nasjonale konferansen for Recovery 6.-7. september!   

 

God psykisk folkehelse

Foruten å bli inspirert av hverandres gode historier, brukte vi samlingen til å diskutere hvordan RBS-ene sammen kan bidra positivt til folkehelsen i Norge de kommende årene. Regjeringen er nå i gang med å lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, og vi mener RBS-ene har mye å bidra med. Eksempelvis når det kommer til forebygging og styrking av lavterskeltilbud. Gjennom å samle, systematisere og dokumentere brukerkunnskap, har RBS-ene mye kunnskap om hva som virker og ei.  

Gjennom samlingen ble det poengtert flere ganger hvor viktig forebygging er. Å hindre utenforskap. Å hjelpe folk å finne sine egne styrker. Å bygge et helsefremmende samfunn. Samlet sett har RBS-ene en kjernekompetanse på Recovery og brukermedvirkning. Vi fremmer brukeres og pårørendes erfaringskunnskap, som er viktige puslespillbrikker for å forstå hva som gir god folkehelse.  

Sentrene utfyller også hverandre, og lærer av hverandre. Opp gjennom årene har RBS-ene utviklet ulike verktøy og opplæringsmodeller som kan være nyttig i flere regioner. For eksempel har konseptet kjøkkenpraten fungert godt hos Rom-Agder, og det ønsker flere på Sagatun å lære om.  

Et annet eksempel er KBT, som har opparbeidet seg kunnskap om brukermedvirkning for barn og unge. De har akkurat fått midler til et recoveryorientert fritidstilbud for ungdom med fokus på aktivitet som kunst og muskk. En ainna plass, som tilbudet heter, skal ha stor grad av brukermedvirkning, og har hatt det helt siden prosessen med å søke om midler til prosjektet. Her kan det bli mye nyttig kunnskap å hente for de andre RBS-ene, som de igjen kan spre i sine regioner.  

Bilde av representantene fra De Regionale Brukerstyrte Sentrene
Blide representanter fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene i finværet. Øverst fra venstre: Stine (Sagatun), Rune (Sagatun) og Steinar (Jæren Recovery College) Midten fra venstre: Ann-Kirsti (Bikuben), Mariann (Sagatun), Cecilie (Sagatun) og Trude (JRC) Foran, fra venstre: Kårhild (Sagatun), Berit (Sagatun) og Silje (KBT).
Bilde av Stine Bekkemellem
Stine på Sagatun viste de besøkende noen av Hamars perler. Her er Skibladner på vei inn til havn
Bilde av Anne-Marie Løland og Dagfinn Bjørgen
På samlingen ble det mange gode samtaler. Her er Anne-Marie Løland fra Rom Agder og Dagfinn Bjørgen fra KBT
Gode samtaler på samling