Viktig film om tvang 

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Publikum takket regissøren 

Etter filmen var det en samtale om filmen og tematikken i filmen. Grunnet forsinkelsen var noen fra det planlagte panelet gått, men regissøren Ellen og en representant fra stiftelsen St. Giles kom opp på scenen. Etter en innledende samtale hvor regissør Ellen forteller om bakgrunnen for filmen, og panelet har svart på noen spørsmål, dukker det opp en forsiktig hånd fra publikum. Etter hvert dukker det opp flere hender, både fra norsk- og engelsktalende. Mange takker Ellen for å ha laget filmen, og forteller om sine egne erfaringer. Vi får høre om erfaringer med å være pasient, pårørende og ansatt.  

Fiksjon og virkelighet 

I THE RECOVERY CHANNEL blir vi tatt med inn i et univers som blander fiksjon og virkelighet. Etter filmen får vi høre at mye vi har sett er improvisert fram. I “redaksjonsrommet” møter vi kjente fjes som Mette Ellingsdalen og Tone Winnem. Winnem har også en egen sekvens i filmen hvor hun forteller sin historie om da stemmene hun hadde hørt hele livet endelig forsvant. Etter å ha sunget dem i hjel sammen med amatørteatergruppen hun hadde begynt i.  

Også når vi møter Randi i en pårørendegruppe, er alt vi hører improvisert fram av en gruppe mennesker med pårørendeerfaring. Med en kjent skuespiller i gruppen, kommer det som en liten overraskelse på flere i publikum. Det minner oss på at alle har en psykisk helse, og at vi fortsatt har fordommer og stigma å bekjempe.  

Mer effektiv eller mindre autentisk? 

For en uten inngående kjennskap til tematikken, kan filmen oppleves litt langdryg. Den kunne ha vært kortere og mer effektiv i fortellingen. Samtidig er spørsmålet om den da ville vært like autentisk. Når vi får høre at flere deler av filmen er improvisert fram, og en slags hybrid mellom fiksjon og dokumentar, kan vi tenke oss at Ugelstad har gjort noen kunstneriske valg for å forsterke budskapet.  

Vi vil uansett takke for at vi ble invitert til å samarbeide om denne spesialvisningen, og for at vi fikk sett denne viktige filmen og hørt regissørens egne tanker bak.  

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.