Workshop 2020 – Bredt samarbeid om å skape en nasjonal konferanse for Recovery

De regionale brukerstyrte sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA har gått sammen om å skape en nasjonal konferanse for Recovery. Ideen springer ut fra samarbeidet mellom de regionale brukerstyrte sentrene i arbeidet med «Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå» i 2017-2019. Samarbeidet avdekket et behov for å skape en bred allianse, skal vi lykkes med å skape en recoveryorientert forståelse og praksis med bred bruker- og pårørendeinvolvering.

Derfor inviterte vi til en workshop på Gardermoen 23. september 2020, hvor representanter fra flere ulike miljø møttes for å snakke om hvordan en slik konferanse kunne se ut. Mange viste stort engasjement, og da det var klart for hjemreise hadde flere meldt seg som samarbeidspartnere i konferansen.

Bengt Karlsson fra Universitetet i Sørøst-Norge takket ja til å være leder for en programkomité, som kunne starte arbeidet med å skape en levende konferanse.

«Vi er i bevegelse – vi er en bevegelse»

Ordene kommer for lederen av konferansens styringsgruppe, Kårhild Husom Løken fra Sagatun brukerstyrt senter. Med konferansen ønsker vi å skape en møteplass som legger vekt på dialog samt deling av erfaring og kunnskap.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Vi ønsker å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det. Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.