Åpningen av Hagestuen på Sagatun

Det har vært en lang prosess som har pågått forut for dette, vi på Sagatun har hatt ønske om et bygg som kan avlaste litt for vårt eksisterende bygg, byggeprosessen har pågått i nærmere to år, fra vi kunne starte byggingen, i tillegg til at det tok en del tid i søkeprosessen om å få tillatelse til å bygge, da hele Sagatun er vernet, og det er Hamar kommune som eier eiendommen.

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.