«Stor folkefest og Bybursdag, Hamar 175 år»

Logo - Sagatun Recovery

Torsdag 21. mars, var det duket for feiring av Hamar by som fyller 175 år, og i den anledning fikk også Sagatun en stor gave på 100 000 kroner fra Lions Club Storhamar. 175 år ble feiret med flotte sceneshow på Stortorget. Selv regnet stoppet ikke stemningen, og folket strømmet til! Showet ble åpnet med nydelige…

Read More

«Enten så går det bra, eller så går det over!»

Logo - Sagatun Recovery

Bildetekst: Ane, Dan, Linda, Anders, Stine, Jeanette og Berit. Dagens recoveryverksted var med tema Mening og mestring i et bruker- og recoveryperspektiv. Denne gangen var det Anders, Berit og Stine som ledet oss gjennom dagen, denne onsdagen 6 mars 2024. «Hva gjør man på et recoveryverksted?» Dette er ett spørsmål man ofte får, så her…

Read More

«Sammen er dere dynamitt»

Logo - Sagatun Recovery

Dette var en av utsagnene som kom frem, av Anne Lise Bakken, etter kveldens åpne møte i Hamar rådhus, i regi av Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, i samarbeid med Sagatun Recovery, 12. mars.

Read More

«Jeg er ikke alene!»

Logo - Sagatun Recovery

Dette utsagnet fra en av deltakerne på årets første selvstyrkingskurs er betegnende for kursets betydning for deltakerne. På vegen mot et mer meningsfullt og godt liv, ga selvstyrkingskurset «verktøy, kunnskaper og håp» å ta med seg i sekken videre.

Read More

«Å bryte den onde sirkelen»

Logo - Sagatun Recovery

Den 5. februar fikk Sagatun besøk av Kari Elisabeth Kaski som sitter i Finanskomiteen på Stortinget og er SV sin finanspolitiske talsperson. Med seg hadde hun nyvalgt leder i Hamar SV Bulent Dogani og kommunestyrerepresentant Camilla Øien. De kom for å høre om det regionale tilbudet på Sagatun Recovery.

Read More

Fagmesse Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet

Logo - Sagatun Recovery

Stine Bekkemellem og Mariann Haukland fra Sagatun Recovery var en flere virksomheter som via ZOOM deltok på fagmesse i Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet 15.01.24. De ulike virksomhetene fikk digitale rom og grupper på 5-6 studenter som intervjuet oss, vi hadde 6 grupper som interjuvet oss. Det var mange gode spørsmål og studenter som…

Read More

Politisk debatt 26. oktober 2023

Logo - Sagatun Recovery

Hovedtema for verdensdagen i år er «Vi trenger å høre til #lagplass». Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Recovery ønsket velkommen og satte fokus på ensomhet som den største folkehelseutfordringen. Hun påpekte hvor viktig møteplasser er for å motvirke ensomhet og fremme god livskvalitet. Musikerne Dan Viggen, Christina Viola Jacobsen og Jeanette Helleberg fra Sagatun ga oss en stemningsfull minikonsert.

Kårhild Husom Løken ledet oss igjennom kvelden.

Trond Martinsen, leder av Mental Helse Innlandet.

Jon Arne Frøyland, leder på Crux, sammen med en av brukerne på CRUX.

Det var innledninger om betydningen av Mental Helse, LPP, CRUX Hamartiltakene og Sagatun Recovery som viktige møteplasser for tilhørighet, livsmestring, god livskvalitet og det å føle seg betydningsfull.

LPP ved Kårhild viste til at LPP er en støtteforening for pårørende. LPP og Sagatun har mye samarbeid med bl.a pårørendekafe. Pårørende ønsker å være en ressurs, men pårørende har også ofte behov for ivaretakelse for sin egen del. Dette er viktig for å klare og være en ressurs.

Trond Martinsen, Mental Helse Innlandet, viste til tema for verdensdagen  #lagplass og sa at for han betyr det å inkludere de som er ensomme. Han sa at de beste lokallagene er de som har gode møteplasser og at her er det viktig med godt samarbeid med kommunene. 

Jon Arne Frøyland fra CRUX viste til CRUX Barm som et viktig etterverns tilbud, hvor man kan finne tilhørighet og et sted for aktivitet, arbeid et liv med innhold og mening. Med fra CRUX var Dag Frode som har en bakgrunn med rus, flere dommer og sittet i fengsel en rekke ganger. Han kom til CRUX Barm etter ett år i rusbehandling. Etter 1 år var Dag Frode med og startet BUA i 2020. Noe som har betydd alt for han. Dag Frode oppfordrer politikerne til å sørge for ettervern. «Vi kan ikke leve livene våre på offentlige arenaer».

Kårhild (Sagatun Recovery) Helsevesenet må sørge for behandling og en trygg bolig og noe og leve av. Så må vi i Ideell og frivillig sektor og et raust lokalsamfunn sørge for at vi har noe å leve for. Sagatun Recovery består av de tre avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter. Sagatun er et viktig lavterskeltilbud for aktivitet, arbeid, livsmestring og tilhørighet. Sagatun tilbyr ulike kurs og mestringstilbud både i Hamarregionen og i resten av Innlandet. Det er også et ressurssenter for brukermedvirkning, brukerstyring og tjenesteutvikling. For å bidra til god helse og livskvalitet trenger ideell og frivillig sektor et godt samarbeid med de offentlige tjenestene. Vi må ikke ses på som et supplement, men som en viktig del av det totale tjenestetilbudet. Vi trenger derfor et gjensidig og godt samarbeid på tvers. 

Momenter fra den politiske debatten:

Kirsti Hougen (Rødt). Vi må sørge for at folk har et verdig liv, så får de andre tingene komme etter hvert. Grunnlaget legges i barnehagen, hvor god helse legges på sikt. Vi har gode lavterskeltilbud som Sagatun og CRUX. Flere ganger har vi sagt at det må bli slutt på å komme med nedskjæringer på Sagatun. Slike tilbud må styrkes.

Liv Jerven (BBL) ensomhet er vår største helseutfordring, så det må legges til rette for møteplasser. Hvilke møteplasser som passer den enkelte, er individuelt. Jeg må skjønne hva som skjer i kommunene, den viktigste forebyggingen skjer ikke i helsevesenet. Vi har laget ny boligplan her er det viktig at ulike folk bor sammen.

Ole Midtun (SV). Vi er frustrerte over det vi har sett i psykiatrien i flere år, flere får ikke hjelp når de trenger det. Det hjelper lite å prate om det. Vi kan ikke si oss fornøyd med å sende folk ut til ingen ting. Noe av det viktigste vi kan gi dere er forutsigbarhet. Dere burde forvente av oss at vi gir dere det dere trenger. Noe av det viktigste vi kan gjøre i Hamar kommune er å redusere utenforskap. Vi har planbestemmelser at vi skal samarbeide med Ideell og frivillig sektor. Når vi snakker om å spare penger kan vi kutte pengene til Sagatun, men da vil vi få en utgift som er 10 ganger så stor.

Erling Behrens (AP).  Grunnlaget legges tidlig i livet. Vi må gi tidlig hjelp og god forebygging er det viktigste.  Samskaping er noe av det viktigste for å lykkes. Vi har også programfestet frivilligkoordinator på Hamar. Godt ettervern og møteplasser støttes. Vi må gi midler til de gode møteplassene. I dag har vi hørt gode eksempler på lavterskeltilbud. Vi må se menneskene.

Oppsummering ved Kårhild Husom Løken.

Takk til engasjerte politiker. Jeg har tro på at dette vil bli en god periode for Hamar. Vi har vært innom alt fra forebygging til ettervern. Har stor tro på dette. Det offentlige har ansvaret for å gi nødvendig og tilpasset behandling og tilgang til materielle ressurser. Politikerne må ta tak i det å vokse opp i fattige familier. Vi mennesker trenger også noe å leve for. Tilbud som kan gi mening og mestring, redusere ensomhet og gi tilhørighet og sosialt nettverk. Der spiller ideell og frivillig sektor en nøkkelrolle.

Tusen takk til Adrian Johannes Lorentsson, fungerende generalsekretær i Mental Helse Ungdom som ledet oss gjennom debatten. Han viste til at i en god debatt må en forstå hverandre i beste mening. Det vil vi absolutt si at politikerne gjorde i denne debatten. Takk til dere alle for et stort engasjement!

Dan og Jeanette underholdt.

Dan og Christina underholdt.

Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom ledet debatten, fra venstre; Kirsti Hougen, Rødt, Liv Jerven, By og bygdelista, Ole Midtthun, SV og Erling Behrens fra Ap.

Read More