Tenk Ut

Sagatun Brukerstyrt Senter og Kriminalomsorgen i Innlandet gjennomførte et samarbeidsprosjekt i perioden 2017 – 2019, med bruk av refleksjonsgrupper som et verktøy i tilbakeføringsarbeidet for straffedømte. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet. Tenk Ut har blitt evaluert av NTNU Gjøvik v. universitetslektor Mark Hopfenbeck og professor Ottar Ness. Evalueringen skulle vært gjennomført i 2020, men har…

Read More