Sagatun

Selvstyrkingskurs på Blaarud

I februar og mars 2019 holdt Verktøykassa for Brukermedvirkning selvstyrkingskurs i samarbeid med Blaarud møteplass og kulturstue i Ottestad. Her deltok totalt 9 kursdeltagere bestående ... les mer

Pårørendekafe

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer sammen med Landsforeningen for pårørende (Midt- Hedmark) til pårørendekafe. Det å være pårørende til noen som sliter ... les mer

Selvstyrkingskurs i Sandnes

Sagatun Brukerstyrt Senter holdt i samarbeid med Vestanvind brukerstyrt senter informasjonsmøte om Verktøykassa for Brukermedvirkning og kommende selvstyrkingskurs. Vestavind brukerstyrt ... les mer