Brukerstyring i praksis

Samlingen handlet om brukerstyring i teori og praksis, og den nye opptrappingsplanen for psykisk helse med spesielt fokus på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud. Arild ønsket velkommen og understrekte viktigheten av brukerstyrte senter, og jobben vi gjør. Kim Åge satt oss godt inn i satsingen på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Han understrekte at psykisk…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.