Det finnes mennesker som faktisk forstår!

Disse sitatene kommer fra kursdeltakere på selvstyrkingskurset for pårørende på Stange nå i mai. Kurset er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Sagatun recovery og Stangehjelpa; et prosjekt hvis formål er å styrke pårørende i egen hverdag. Som pårørende opplever man ofte at man «mister seg selv». Egne behov og interesser settes til side for å støtte og bistå den som er syk – ofte i så stor…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.