«Etter 2. og 3 kursdag, så kjente jeg at det skjedde en endring på innsiden.»

Selvstyrkingskurset i regi av Verktøykassa for Brukermedvirkning på Sagatun Recoveryskole har som mål å styrke enkelt mennesket gjennom å ha fokus på temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og Recovery. Det handler å om å starte gode bevisstgjøringsprosesser gjennom refleksjoner, øvelser og teori om de ulike temaene. Det er kursdeltakerne som har hovedrollen i kurset…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.