Etter hvert kunne jeg gå til Sagatun og ha oppgaver, der noen ventet på meg

Vi var 36 personer som møttes i Ankervillaen til Recoveryverksted denne dagen. Berit, Stine og studentene Ane og Kine hadde en innledning om brukermedvirkning og om empowerment. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet på flere nivåer, som vi har hatt i Norge i mange år. Det handler om menneskerettighetene og om å bli sett, møtt på en god måte og bli hørt.

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.