Gikk du glipp av Recoverykonferansen Online?

16. februar var det dags for Recoverykonferansen Online, en erstatning for det fysiske arrangementet som er flyttet til 6.-7. september 2022.  Det ble et fint halvdagsseminar, og vi har fått inn flere gode tilbakemeldinger i ettertid. Vi takker alle som bidro, både med innslag, spørsmål og med promotering i sine nettverk.  Webinaret ble tatt opp, og du kan nå se det på Youtube.

Oppsummering og spørsmål

Erfaringssentrum har skrevet en fin oppsummering fra konferansen. På seminaret kunne du stille spørsmål til foredragsholderne, og særlig Erfaringsskolen i Oslo fikk inn mange spørsmål - som de ikke rakk å svare ut. De har fått spørsmålene tilsendt på e-post, og her er svarene:

 • Inntakskriterier for å komme «inn» på Erfaringsskolen Oslo? 
  • Søkeren må ha egenerfaringer fra livsutfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • Hvor mange av studentene får jobb etter endt kurs? 
  • Det varierer fra år til år. Ikke alle søker jobb etter endt kurs, noen ønsker å jobbe frivillig og andre ønsker å studere videre for å ta høyere utdanning. Vi registerer likevel de aller fleste som søker jobb etter fullført kurs får tilbud om dette.
 • Hvor mange studenter har dere om gangen?  
  • Ved neste kull vil vi ta inn (ca.) 14 studenter
 • Må du ikke bo i Oslo og omegn for å gå på denne skolen, slik som i Bergen?  
  • Det stemmer. Søkere som ikke er folkeregistrert i Oslo kommune vil ikke bli prioritert.
 • Har dere gjort noe fremstøt ovenfor Helseforetak?  
  • Jeg er litt usikker på hva som menes med fremstøt i denne sammenhengen. Vi har hatt studenter i praksis i helseforetak og vi har et samarbeid på gang vedr.kurs og veiledning p.t.
 • Hvor mange får tilbakefall i egen sykdom under jobb og/eller praksis?
  • Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Vi har ingen rett til å be tidligere studenter om å ta kontakt med oss dersom de opplever sykdom/uhelse. Vi ser at noen studenter kan møte utfordringer i praksis som reaktiverer tidligere traumeopplevelser. Vår jobb blir da å bidra til at studenten får den hjelpen hen har behov for. Recovery er ikke en lineær prosess. Vi kan alle møte opplevelser i jobb eller privatliv som kan føre til at vi i kortere eller lengre tid vil kjenne på en opplevelse av uhelse.

 

Konferansen på Gardermoen i september

Informasjon om påmelding og oppdatert program for konferansen i september er ikke klart helt ennå, og vi vil gi beskjed så snart vi har noe nytt å melde. Vi gleder oss til å møtes fysisk og kunne diskutere Recovery, menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus sammen.