Nå er hele programmet for Recoverykonferansen Online klart!

Plakat med tekst og bilder over de som skal holde innlegg på recoverykonferansen online

 

Vi gleder oss stort til Recoverykonferansen Online 16. februar. Vi har per nå over 150 påmeldte, og plass til fler! Meld deg på (gratis)

 

I tillegg til det faglige programmet, har vi fått med oss stortingspolitikerne Even A. Røed (AP) og Sandra Bruflot (Høyre) til en politisk samtale med hovedtema «Hvilken plass har brukere og pårørendes stemme i utforming, utøvelse og utvikling av fremtidens tjenestetilbud innen psykisk helse og rus?»

Politisk samtale med stortingsrepresentanter i helse- og omsorgskomitéen

Klokken 14 vil Karianne K. Monstad lede stortingsrepresentantene Sandra og Even gjennom den politiske samtalen. De to politikerne kom inn i Helse- og omsorgskomitéen høsten 2021, og har begge vist engasjement for spørsmål innen psykisk helse og rus. Blant annet har Sandra nylig skrevet en kronikk om spiseforstyrrelser og lavterskeltilbud mens Even har talt for en øking av støtten til psykisk helsevern.

«Bak maska» - et glimt fra musikkfestivalen «Rockovery»

På webinaret vil vi også få se og høre et opptak fra musikkfestivalen Rockovery, hvor Ann Kristine Sommer, «SOMMER»  framførte sin sang «Bak Maska». Sangen handler om usynlige sår som brått og uventet kan oppstå i løpet av livet. «SOMMER» viser med denne sangen hvordan musikk kan brukes til å formidle det vonde – men samtidig også hvordan du kan finne lindring og glede.

Rockovery er en musikkfestival som er med å markere «Verdensdagen for psykisk helse». Festivalen har som mål å gi brukere av musikkterapi en mulighet til å framføre musikken sin på en profesjonell scene.

 

Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september 2022

Etter at vi så oss nødt til å flytte den fysiske konferansen til september, er programkomitéen nå i full gang med å spikre programmet. På Recoverykonferansen Online vil du få mulighet til å forhåndspåmelde deg til september. Påmeldingen vil ikke være bindende, men du vil få beskjed på e-post når påmeldingssystemet er oppe og går. Vi jobber også med å ordne en ny bestillingsportal for overnatting på Thon Hotel Oslo Airport, hvor konferansen vil finne sted i september.

PROGRAM - Recoverykonferansen Online 16. februar 2022

 

12.00   Kårhild Husom Løken, Sagatun Brukerstyrt Senter ønsker velkommen. Musikalsk innslag ved Sagatun Brukerstyrt Senter:
Ann Kristine Sommer framfører "Bak maska" (opptak)

 

12.15   Sosial ulikhet, stigma og fattigdom:
Recoveryhjelpa i Sandnes
Lars Morten Wathne, Recoveryhjelpa
Cecilie Egeland, Recoveryhjelpa
Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune

 

12.40   Utdanning, arbeid, og fattigdom:
Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo
Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten

 

13.05   Pause

 

13.15   Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse og rusfeltet:
Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter
Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.

 

13.45   Pause

 

14.00   Innledning politisk samtale ved Kårhild Husom Løken

 

14.15   Karianne Kroglund Monstad fra Rud Pedersen leder en politisk samtale med stortingspolitikere fra Helse- og omsorgskomitéen: Even A. Røe (AP) og Sandra Bruflot (H)

 

14.45   Oppsummering ved Torbjørn Mohn Haugen, Erfaringssentrum.

 

 

Meld deg på Recoverykonferansen Online (gratis)

INGENTING OM OSS UTEN OSS
- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus