«Jeg er ikke alene!»

Årets første selvstyrkingskurs i regi av Sagatun Recoveryskole ble gjennomført over fire dager i februar på Storhamarstuene på Domkirkeodden. Seks engasjerte deltakere gjennomførte kursdagene med iver, engasjement, alvor og humor. Selv om de var ulike personligheter, fant de også ut at de hadde en del til felles, og at de kunne lære noe av hverandre. Gruppa ble et støttende fellesskap der åpenhet…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.