«Jeg fikk en aha opplevelse. Jeg kjente meg mye igjen i det som kom fram disse dagene»

Dette var et av utsagnene som kom frem på dette selvstyrkingskurset vi gjennomførte på Havang i Lillehammer. Selvstyrkingskurset til verktøykassen for brukermedvirkning har som mål å styrke enkeltmennesket. Det handler om å gi hverdagsverktøy til den enkelte kursdeltaker, klare å starte gode prosesser, og bevisstgjøringer gjennom refleksjoner, øvelser og teori. Temaene vi har fokus på…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.