Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til 2024 – bli med på digitalt seminar 26. september 2023

Som erstatning i år, vil vi ha et digitalt seminar 26. september 2023 fra klokken 10-13. Her vil du få introduksjoner til tema og verktøy knytttet til recovery. Noen av disse blir tatt videre til den fysiske konferansen i 2024, hvor vi går mer i dybden og legger opp til diskusjon og workshops. Det digitale programmet er fremdeles under utvikling. Noe av det du får, er: E-læringsprogam om…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.