Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til september – digitalt seminar 16. februar

Tekstplakat - Ny dato 6.-7. september 2022

Vi hadde håpet i det lengste at det skulle bli mulig å arrangere konferansen Ingenting om oss uten oss 16.-17. februar 2022. Med dagens ustabile situasjon, både med smittetopper og regler for hvor mange som kan møtes, ser vi oss dessverre nødt til å flytte konferansen til høsten. 6.-7. september håper vi derfor å kunne gjennomføre en levende konferanse slik vi hadde sett for oss.

 

Refundering av billetter

Alle som har meldt seg på konferansen 16.-17. februar får full refusjon av billettene, dette skjer gjennom billettsystemet Checkin. Du vil få en egen e-post om dette. Thon Hotel Airport Gardermoen vil ta kontakt med de som har bestilt og betalt hotellrom vedrørende refusjon.

 

Ny dato og påmelding

Ny dato for konferansen er 6.-7. september 2022,  og den vil fremdeles bli arrangert på Thon Hotel Oslo Airport. Informasjon om påmelding til denne kommer på https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/ 

Billettene til dere som har meldt dere på til konferansen som skulle ha vært i februar blir ikke videreført. Det vil si at dersom du ønsker å delta i september, må du melde deg på via den nye påmeldingen uavhengig om du hadde meldt deg på til 16.-17. februar.  

Oppdatert program blir lagt ut så snart det er klart.

 

Digitalt seminar 16. februar

Den 16. februar, klokken 12-15, kan du likevel være med på  et gratis, digitalt seminar.  Her blir det smakebiter fra programmet som skulle ha vært på Gardermoen i februar, etterfulgt av en politisk debatt (også digital).

Program "Recoverykonferansen online" 16. februar:

12.00: Digitalt seminar

1. Sosial ulikhet, stigma og fattigdom:

Recoveryhjelpa i Sandnes og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

2. Utdanning, arbeid og aktivitet:

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo. Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten. 

3. Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet:

Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter. Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.

 

14.00: Politisk samtale (mer informasjon kommer)

Påmelding:

Tekstplakat - webinar 16. februar