Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan: Husk på ideell og frivillig sektor

mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten, og presenterer virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) ser med glede at meldingen har psykisk helse og rusfeltet som et gjennomgående prioritert område. Samtidig savner vi at den tredje sektor blir…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.