Ottar Ness, Dina von Heimburg og Mike Slade – hva mer skal programmet for 2023 inneholde?  

Tekstplakat

26.-27. september arrangeres den andre konferansen i rekken Ingenting om oss uten oss – menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Til Scandic Nidelven i Trondheim kommer blant andre Ottar Ness, Dina von Heimburg og Mike Slade.

Vil du presentere et bidrag på årets konferanse?

Etter fjorårets konferanse, fikk vi mange gode tilbakemeldinger på hvordan årets program kan se ut. Blant annet ble det ønsket et luftigere program og mulighet til å gå mer i dybden. Nå er en programkomité i gang med å sy sammen årets program, og hovedrammene begynner å falle på plass.

Det er satt av tid til foredrag, workshops og kunstneriske innslag.  Vi har fylt opp en del av programpostene, og nå vil vi høre fra deg som ønsker å dele av din kunnskap og kompetanse. Ønsker du å bidra? Send e-post til recoverykonferansen@kbtkompetanse.no innen 20. april.

Vi ønsker oss kulturelle bidrag, bidrag til poster og stand, gode praksiseksempler og relevante tema innenfor fag og forskning. Årets konferanse vil legge særlig vekt på menneskerettigheter, medborgerskap og reell medbestemmelsesrett. Her er noen eksempler som aktuelle tema, men vi er åpne for forslag og innspill!

 • Problemstillinger knyttet til bolig og botilbud: recovery i boligsosiale tiltak
 • Forskning på Recovery
 • Hvordan lykkes med Recovery?
 • Brukermedvirkning og medbestemmelsesrett
 • Levekår og recovery
 • Hva kreves av personalet for å jobbe annerledes?

De forslagene som ikke får plass i år, vil vi ta vare på i en kompetansebank og bruke senere.

 

Smakebiter fra årets program

Som nevnt har vi allerede flere navn på plass for årets konferanse. Til Scandic Nidelven 26.-27. september 2023, har vi gleden av å presentere følgende navn og tema:

 • Ottar Ness og Dina von Heimburg, NTNU – relasjonell velferd
 • Mike Slade, University of Nottingham  – forskning på recovery
 • Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet – Hvordan lykkes med brukermedvirkning?
 • Mette Ellingsdalen, WSO og Marit Borg, USN – Menneskerettigheter, WHO Quality rights.

 

Relasjonell velferd

Ottar Ness og Dina von Heimburg ble ønsket av flere etter samlingen på Gardermoen i 2022, og vi er veldig glade for å ha fått dem med oss til konferansen i september 2023.

Dina von Heimburg arbeider som førsteamanuensis og leder for WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. Hun har lang erfaring fra lokalt folkehelsearbeid og samfunnsplanlegging, og samspill mellom praksis, forskning og politikk. Forskningen hennes fokuserer på betingelser for sosial rettferdighet og livskvalitet i hverdagsliv, tjenester og samfunnsliv.

Ottar Ness arbeider som professor med-leder for WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. Han har lang erfaring med å arbeide og å forske på recovery og recovery-orienterte tjenester og praksiser. Hans forskning omhandler, recoveryprosesser, mattering og lokalsamfunnsutvikling.

 

Bilde av Dina von Heimburg
Dina von Heimburg (Foto: Elin Iversen)
Bilde av Ottar Ness
Ottar Ness (Foto: Recoverybloggen.no)

På konferansen skal de snakke om relasjonell velferd. I et intervju på recoverybloggen, beskriver Dina det sånn:

Relasjonell velferd er vanskelig å beskrive med noen få ord, men det handler om å rigge samfunn på måter som skaper livskvalitet for alle og som innretter seg mot å skape sosial rettferdighet, og mot å utjevne forskjeller i mulighetene man har til å skape god livskvalitet. I Norge er vi i en privilegert situasjon, vi har en velferdsstat. Man tenker at velferd ikke er synonymt med tjenester, men at velferd er noe vi utvikler sammen for å skape gode liv, at velferd er til for å skape livskvalitet.

Da handler det også om hvordan velferdsstatens virkemidler virker sammen med hele samfunnet for å skape livskvalitet for og med folk, og hvordan folk bidrar til å forme velferdsstaten gjennom demokratiet vårt.” (hentet fra recoverybloggen.no den 23.03.23)

 

Forskning på recovery

Bilde av Mike Slade
Mike Slade

 

Mike Slade er professor for psykisk helse recovery og sosial inkludering ved Universtetet i Nottingham. Hans hovedinteresse innen forskning er recoveryfokuserte og utfallfokuserte psykisk helsetjenester (recovery-focused and outcome-focused mental health services), inkludert Recovery College, erfaringskompetanse (lived experience narratives), folkeforskning, wellbeing, INSPIRE og mer. Han har skrevet over 300 akademiske artikler og publisert 15 bøker. Mye av det han har produsert kan lastes ned på researchintorecovery.com.  Vi har spurt om han kan snakke om spørsmål som: “Hvordan vet vi at tjenestene jobber recoverybasert?” og “Er det måter man kan evaluere hvordan tjenestene jobber i et recoverykonsept?”

Hvordan lykkes med brukermedvirkning?

Line Eikenes Langsholt er rådgiver i brukermedvirkning i helsedirektoratet. Hun har ledet arbeidet med å lage nye anbefalinger om brukermedvirkning. I følge Helsedirektoratet, har sentrale spørsmål i arbeidet vært:

 • Hvordan kan tjenestene, brukere og pårørende samarbeide for å sikre god bruker og pårørende- medvirkning?
 • Hvilke organisatoriske føringer trengs for å legge til rette for bruker og pårørendemedvirkning på tjeneste- og systemnivå?
 • Hva fremheves som viktig i tjenestene for at brukermedvirkning skal fungere?

Langsholt har takket ja til å delta på årets Nasjonale konferanse for Recovery og snakke om temaet "Hvordan skal vi lykkes med å realisere reell bruker- og pårørendemedvirkning?"

 

Menneskerettigheter og WHO Quality Rights

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet QualityRights med både opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. Til å snakke om dette, har vi fått med oss Mette Ellingsdalen fra WSO og Marit Borg fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Marit Borg er en kjent stemme innen tema som recovery og brukermedvirkning. Borg er professor emerita i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Borg fikk i 2019 erfaringskonsulentenes ærespris, for årelang innsats for at brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap skal få sin rettmessige plass i rus- og psykisk helsefeltet.

Mette Ellingsdalen er leder for sentralstyret i WSO – Landsforeningen We Shall Overcome. WSO er en interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Mette har blant annet engasjert seg i spørsmål rundt tvang og menneskerettigheter innen psykisk helsevern. Ellingsdalen mottok Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i 2006.  I et intervju med KBT i anledning en undervisningstime hun hadde holdt om menneskerettigheter for KBT Fagskole, sier Ellingsdalen:

Det er generelt lav kunnskap om menneskerettigheter hos de som jobber med psykisk helsetjenester, og mitt inntrykk er at det gjelder på alle nivåer og roller. Det er ikke så rart, siden det har vært minimal fokus og opplæring om det, både i grunn-utdanninger og som pålagte kurs i tjenestene.

Jeg tror mange har en forståelse av at menneskerettigheter handler om noe «helt annet» som ikke er relevant for arbeidshverdagen deres. CRPD - FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter er relativt ukjent, og det er mange også på leder- og tjenesteutviklernivå som mangler grunnleggende kunnskap om hva den betyr.  Det er muligens blant deler av bruker- og pårørendeorganisasjoner/miljøer at det er mest kunnskap, og det er kanskje ikke så rart siden det er der rettighetene etterspørres og kravet om endring er størst.  

I Nasjonal strategi for økt frivillighet (2012 – 2015) var det tiltak om opplæring og kunnskapsheving på menneskerettigheter både hos ansatte og i klageorganene, uten at det så langt jeg vet egentlig ble systematisk gjennomført eller har ført til resultater. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet QualityRights med både opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. Hvis myndighetene oversetter og tar dette materialet i bruk til opplæring har jeg håp om at dette spørsmålet kan besvares litt mer positivt i overskuelig fremtid…  “

 

 

Bilde fra undervisning ved KBT Fagskole
Mette Ellingsdalen fra WSO har stort engasjement rundt menneskerettigheter. Her underviser hun studenter ved KBT Fagskole. Hun kommer til Ingenting om oss uten oss 2023 sammen med Marit Borg. Mette sitter også i programkomitéen for årets konferanse (Foto: Silje Margrethe/KBT).
Bilde av Marit Borg
Marit Borg er professor emerita i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Institutt for helse- , sosial- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge. Hun er en kjent stemme innen tema som brukermedvirkning og recovery, både som professor, forfatter og foredragsholder.

Hvem sitter i programkomitéen?

Årets programkomité består av:

 • Kårhild Husom Løken (Sagatun regionalt brukerstyrt senter)
 • Dagfinn Bjørgen (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT)
 • Mirabel Nguyen (Erfaringssentrum)
 • Solrun Steffensen (NAPHA
 • Ann-Kirsti Brustad (Bikuben regionalt brukerstyrt senter)
 • Mette Ellingsdalen (WSO)
 • Målfrid J. Frahm Jensen
 • Turid Eian (LPP)

I tillegg bidrar medarbeidere fra KBT og Sagatun med sekretæroppgaver og annen bistand.

Påmelding og pris

Early bird fram til 23. mai.

 • Fullpris: 3500,- kroner | Etter 23. mai: 3700,- kroner
 • Redusert pris: 2000,- kroner | Etter 23. mai: 2200.- kroner
 • Festmiddag: 750,-  kroner (ligger som tilvalg i bestillingen ved en av billettene over)

Påmeldingsfrist: 1. september | Se program for 2023

Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å delta på konferansen. Derfor har vi 2 priskategorier: Vanlig konferansebillett og konferansebillett til redusert pris. Sistnevnte tilbys til medlemmer av brukerorganisasjoner og brukere/pårørende som ikke har mulighet til å få billetten dekket av arbeidsgiver eller lignende.

Meld deg på i skjemaet under: