Påmelding til Ingenting om oss uten oss 2023

Bilde til illustrasjon av konferansen

Endelig kan du melde deg på årets recoverykonferanse!

 

Ingenting om oss uten oss

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus 

Velkommen til den 2. nasjonale konferansen for Recovery. I år blir konferansen i Trondheim, på Scandic Nidelven (blant annet kjent for å ha Norges beste hotellfrokost). Her samles vi for å ta opp tråden fra i fjor, få faglig inspirasjon og bygge nettverk.

Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å delta på konferansen. Derfor har vi også i år 2 priskategorier: Vanlig konferansebillett og konferansebillett til redusert pris. Sistnevnte tilbys til medlemmer av brukerorganisasjoner og brukere/pårørende som ikke har mulighet til å få billetten dekket av arbeidsgiver eller lignende.

Program: Mer dybde og tid til diskusjon

Etter arrangementet i 2022, fikk vi mange konstruktive tilbakemeldinger. Årets programkomité har disse i bakhodet, og planlegger i år en konferanse med mer tid til å gå i dybden og diskutere. Det blir mulighet for å delta på workshops om miniseminar. I tillegg blir det foredrag om blant annet menneskerettigheter og WHO Quality Rights, relasjonell velferd og forskning på recovery i plenum. Den røde tråden i årets program er brukermedvirkning og recovery.

På programmet står blant annet Mike Slade, Ottar Ness og Dina von Heimburg, Mette Ellingsdalen og Marit Borg. Nå holder programkomitéen på med å se på forslagene og abstraktene vi har fått inn, og å sy sammen det ferdige programmet. Mer informasjon om programmet kommer så snart som mulig.

Vi ser fram til å samles i Trondheim 26.-27. september!

Årets programkomité består av:

  • Kårhild Husom Løken (Sagatun regionalt brukerstyrt senter)
  • Dagfinn Bjørgen (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT)
  • Mirabel Nguyen (Erfaringssentrum)
  • Solrun Steffensen (NAPHA
  • Ann-Kirsti Brustad (Bikuben regionalt brukerstyrt senter)
  • Mette Ellingsdalen (WSO)
  • Målfrid J. Frahm Jensen
  • Turid Eian (LPP)

I tillegg bidrar medarbeidere fra KBT og Sagatun med sekretæroppgaver og annen bistand.