Politisk debatt 26. oktober 2023

Hovedtema for verdensdagen i år er «Vi trenger å høre til #lagplass». Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Recovery ønsket velkommen og satte fokus på ensomhet som den største folkehelseutfordringen. Hun påpekte hvor viktig møteplasser er for å motvirke ensomhet og fremme god livskvalitet. Musikerne Dan Viggen, Christina Viola Jacobsen og Jeanette Helleberg fra Sagatun ga oss en…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.