Politisk engasjement for brukermedvirkning og recovery

Av Silje Margrethe Jørgensen | 06/02/2024 Bildetekst hovedbilde: I januar hadde RBS-ene møter med flere stortingspolitikere. Der møtte vi politikere som var opptatt av både brukermedvirkning og recovery. Framtidens bemanningsutfordringer – og løsninger RBS-ene har en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet, som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.