Programmet for Ingenting om oss uten oss 2022 er lansert

Tekstplakat - forsidebilde Facebook

FNs spesialrapportør Dainius Pūras, miniseminar og debatt

programmet for konferansen 16. - 17. februar 2022, står blant andre FNs tidligere spesialrapportør for menneskerettigheter. Dr. Pūras har i en årrekke engasjert seg i spørsmål rundt psykisk helse og menneskerettigheter. For det er langt mer enn terapi og medisiner som kan påvirke psykiske helseutfordringer.  I FN-rapporten fra april 2020 kan vi lese at

«An important message within that collective failure is that without addressing human rights seriously, any investment in mental health will not be effective. Attacks on universal human rights principles threaten the physical, political, social and economic environment, and actively undermine the struggle for positive mental health and well-being.”

Mange spennende innsendte abstrakter - et rikholdig utvalg av miniseminar

Da fristen for å sende inn abstrakt gikk ut 1. november, var det kommet inn mange viktige bidrag. Mange av disse kan du få med deg på miniseminar under de tre temaene:

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet

I løpet av de to dagene på Gardermoen i februar, har du mulighet til å delta på fire slike miniseminar. Les mer om disse i programmet.  På slutten av konferansen inviterer vi til debatt, hvor vi tar opp spørsmålet «Hvilken plass har brukerstemmen i utviklingen av tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet?».

Early bird-priser fram til 1. januar

Har du meldt deg på konferansen? Fram til 1. januar kan du bestille billetter til early bird-priser. Allerede har vi en del påmeldte fra både kommuner, universitet, organisasjoner og erfaringsfeltet, og vi ser fram til spennende møter som kan kanskje kan føre til nye samarbeid for et Recovery-orientert samfunn.