Se opptak fra webinaret om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap

Gikk du glipp av webinaret 15. oktober? Nå kan du se opptak av deler av  programmet

Program:

Åpning av seminaret fra leder av i styringsgruppen til konferansen Ingenting om oss uten oss, Kårhild Husom Løken

Bengt Karlsson om betydningen av «Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap» i psykisk helse – og rusfeltet

Marius Storvik – førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø: «Menneskerettigheter, nødrett og diskriminering».

Guro Gabrielsen – Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: «Norges utfordringer med CRPD med særlig fokus på tvang og diskriminering»

Kenneth Arctander – Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon: «En ruspolitikk forankret i menneskerettighetene?»

Om webinaret Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

Webinaret belyser ulike aspekter av betydningen av å legge til grunn menneskerettighetene i arbeidet med psykisk helse og rus. FN fremholder at psykisk helse- og rusfeltet fortsatt er karakterisert av diskriminering, umyndiggjøring, tvang og sosial eksklusjon og urettferdighet. For å endre på disse forholdene, skriver FN, MÅ menneskerettighetene legges grunn i all praksis og tjenesteutvikling.

Teknisk ansvarlig for webinaret: Erfaringssentrum