«Sette seg mål og komme inn i et miljø og være sammen med andre»

Det ble en dag der vi var 27 deltakere, hvor blant annet Hamar kommune representerte. «Hvordan kan du bruke fysisk aktivitet og friluftsliv i din bedringsprosess», var spørsmålet som ble stilt denne dagen, på dette recoveryverkstedet. Les mer om hva de forskjellige svarte rundt dette spørsmålet, lengre ned i saken. Dagen startet med natursti i Ankerskogen, der det var lagt ut 8…

Source

Les mer hos Sagatun Recovery.