Vi har fått støtte fra Helsedirektoratet – Nå blir det konferanse

Helsedirektoratet har innvilget et tilskudd på 400.000 til Nasjonal Recoverykonferanse – Ingenting om oss uten oss. Tilskuddet gjør at arbeidet med å arrangere konferansen kan fortsette, og det blir konferanse 16.-17. februar 2022.

Konferansen er et initiativ fra de regionale brukerstyrte sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA. Høsten 2020 arrangerte vi en workshop for konferansen hvor potensielle samarbeidspartnere ble invitert. Mange viste interesse og engasjement, og det ble blant annet satt ned en programkomité ledet av Bengt Karlsson fra USN.

At Helsedirektoratet har innvilget midler til konferansen, gjør at vi nå kan fortsette arbeidet med å arrangere den første av forhåpentlig mange nasjonale konferanser for Recovery. Menneskerettigheter blir tema for den aller første konferansen, og vi gleder oss til å presentere programmet når det har blitt litt mer klart. Allerede nå kan vi si at det jobbes med å få til et program utenom det vanlige for en konferanse.

Vi gleder oss til februar 2022!