Helsepedagogikk for brukere

Helsepedagogikk for brukere er ett kurs innenfor pedagogikk innen helsesektoren som organisasjonene kan bruke i opplæringen av sine tillitsvalgte, brukererepresentanter og likepersoner. Kurset er oppdelt i ... les mer

Gratulerer

Vi gratulerer Mariela Lara med artikkelen i Patient Education and Counseling:  “The effect of a brief educational programme added to mental health treatment to improve patient activation: A ... les mer

Regionalt brukerstyrte senter

Det er i dag fem regionale brukerstyrte senter i Norge. Det er Bikuben, KBT-senteret,  Vårres, Sagatun og Rom-Agder. Alle sentrene jobber for å fremme brukeres og pårørendes ... les mer

Recovery

Recovery ser på bedring som en sosial og personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv på tross av problemer og begrensninger. Myndiggjøring og ... les mer

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning tar ... les mer